Споделете тази страница: 

На пленарното заседание в сряда европейските депутати подкрепиха плановете за създаване на общ регистър за лобистите и другите групи по интереси, търсещи достъп до ЕП и Комисията. Освен това, контактите, които депутатите поддържат с лобисти, ще трябва да бъдат обявявани в анекс за "законодателен отпечатък" към докладите на ЕП. Депутатите се надяват, че и Съветът ще се включи в т.нар. "регистър за прозрачност". Те смятат, че регистрацията на лобистите в регистъра трябва да бъде задължителна.

В рамките на пленарния дебат във вторник, докладчикът по въпроса Carlo Casini (ЕНП, Италия) заяви, че приетите текстове са "първата стъпка към по-голяма прозрачност". "Смятам, че това е ясен знак за нашата ангажираност към необходимостта от прозрачност", добави той.


Въвеждането на общ регистър за двете институции е стъпка към по-голяма прозрачност, тъй като гражданите ще могат да намират на едно място цялата информация за хората и организациите, поддържащи контакти с институциите, смятат европейските депутати. Тази "единна система" ще улесни и задачата на представителите на интереси, които са длъжни да се регистрират само веднъж.


Регистърът ще обедини вече съществуващите регистри на Парламента и Комисията, за което двете институции се договориха още през ноември 2010 г.

Промяната на името на регистъра от "лобистки" на "регистър за прозрачност" ще улесни присъединяването на организации с нестопанска цел, каквито са мозъчните тръстове и организациите, представляващи църкви и религиозни общности.


Доброволна или задължителна регистрация?


Според правилата, договорени между ЕП и Комисията, включването в регистъра няма да бъде задължително. От своя страна обаче, Парламентът ще направи задължителна регистрацията за лобисти, желаещи достъп до сградите на институцията.


Европейските депутати призоваха Съвета да се присъедини към общия регистър в най-кратки срокове и приветстваха факта, че институцията изрази намерението си да го направи.


"Законодателен отпечатък" и други подобрения


Парламентът подкрепи и плановете за създаване на анекс за "законодателен отпечатък" към докладите, изготвяни от европейските депутати. Този обяснителен меморандум ще споменава всички лобисти, с които докладчиците са се срещали при подготовката за законодателния документ.


Освен това, новият общ регистър ще предоставя и допълнителна информация, като например броя на лицата, участващи в дейности, свързани с регистъра, както и данни за европейско финансиране или други форми на подкрепа, получени от регистрирания. Той ще регламентира и процедурите по разглеждане и обработване на жалби и налагане на санкции.


В отделно гласуване относно Правилника за дейността Парламента, депутатите взеха решение, че членовете на ЕП ще трябва да актуализират финансовите си декларации "веднага след настъпването на промени", като обновяването им ще се прави поне веднъж годишно.


Допълнителна информация


Парламентът има действащ регистър на лобистите от 1996 г., а Комисията - от 2008 г. През 2008 г. ЕП прие резолюция за създаването на общ регистър на институциите, който да включва и Съвета на министрите. По този повод, Парламентът и Комисията създадоха работна група, която през ноември 2010 г. се споразумя за условията по въвеждане на общ регистър. Предвижда се той да бъде достъпен онлайн през юни 2011 г.


Процедура: процедура по междуинституционално споразумение и Правилник за дейността на ЕП