Споделете тази страница: 

За да се защитят черноморските рибни запаси и препитанието на местните рибари, всички страни от черноморския басейн трябва да подкрепят и приложат нова обща риболовна политика, основаваща се на дългосрочна устойчивост и координирани усилия, се казва в доклада на Илияна Йотова (С&Д), който беше приет от ЕП на 13 септември.

"Положението в Черно море е много тревожно - ако не се вземат спешни мерки, рискуваме то да се превърне в мъртво море", предупреди българският евродепутат по време на дебата в пленарната зала.


В приетата резолюция се отбелязва със загриженост, че екосистемата на Черно море е сериозно засегната от динамичните промени, пряко свързани с риболова, изменението на климата и замърсяването. По-нататък се подчертава, че управлението на рибарството в Черно море е изключително трудно, тъй като само две от шестте страни, граничещи с този басейн, са държави членки на ЕС.


Понастоящем между държавите от черноморския басейн има слабо сътрудничество, доколкото изобщо съществува такова, и липсва конкретна, хармонизирана правна рамка, регулираща риболовните дейности, поради факта, че тези води се намират под юрисдикцията на различни крайбрежни държави.


Новата политика трябва да взема предвид спецификата на черноморския регион и да бъде неразделна част от предстоящата реформа на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) на ЕС, подчертават депутатите. Тя трябва да гарантира създаването на жизнеспособен, стабилен и устойчив сектор на рибарството, както и подобряване на състоянието на рибните ресурси в Черно море.


Международно сътрудничество


Имайки предвид факта, че сътрудничеството между всички черноморски държави е жизненоважно за подобряването на управленските практики, депутатите приветстват усилията на Комисията да създаде работни групи с Русия и Турция като стъпка в правилната посока. Те същевременно подчертават необходимостта от участие в тях на всички крайбрежни държави, като Украйна и Грузия.


Дългосрочна устойчивост


Докладът подчертава, че настоящата практика за определяне на годишни риболовни квоти за всяка страна не трябва да бъде единствената възможност за управление на рибарството в Черно море. Европейските депутати искат прилагането на научно обосновани многогодишни планове за управление, които да подобрят както икономическото състояние на риболовния сектор, така и състоянието на екосистемите на Черно море.


Създаване на нов регионален орган за управление


Много от проблемите, с които се сблъскват крайбрежните черноморски държави, произлизат от липсата на подходяща институционална структура за координация и управление на местното рибарство, се казва в доклада. Поради тази причина, Парламентът призовава Комисията да използва в пълна степен съществуващите международни организации и инструменти за осигуряване на по-добра координация на местната риболовна политика.


В заключение, депутатите искат Комисията да разгледа възможността за създаване на "отделна регионална организация за управление на рибарството (РОУР)" за Черно море, която в дългосрочен план да насърчи комуникацията между научните институти и професионалните организации на рибари, производители и преработватели.


Докладчик: Илияна Йотова (С&Д, България)

Процедура: незаконодателна резолюция