Споделете тази страница: 

Парламентът призова за нови свободни и честни избори и незабавно и пълно разследване на всички сигнали за измами и сплашване по време на изборите в Русия, проведени на 4 декември. Той приветства демонстрациите в страната, като израз на волята на хората, в резолюция гласувана в сряда.

Депутатите подчертаха, че провеждането на изборите показа, че Русия не спазва стандартите за провеждане на избори, установени от ОССЕ. Те изразиха дълбоката си загриженост по отношение на докладите за измама и предварителните констатации в доклада на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)/Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИЧП) относно процедурните нарушения, липсата на безпристрастност на медиите, тормоза спрямо независимите наблюдатели и липсата на разделение между партия и държава.


Резолюцията подчертава, че тромавата процедура за регистрация доведе до изключването на няколко опозиционни партии и възпрепятства сериозно свободата на сдружаване, политическата конкуренция и плурализъм от самото начало. Парламентът призова за нови честни и свободни избори, които да бъдат проведени след регистрацията на всички опозиционни партии.


Членовете на ЕП приветстваха демонстрациите в Русия като израз на волята на руския народ за повече демокрация и осъдиха действията на полицията по отношение на мирните демонстрации.  Парламентът призова за незабавно и обстойно разследване на всички доклади за измама и сплашвания и за наказания на носещите отговорност.


ЕП призова председателя на Европейския съвет, председателя на Комисията, Заместник-председателя/Върховния представител да поставят въпроса за изборите на срещата на високо равнище ЕС-Русия, която ще се състои на 15 декември.


Членовете на парламента изразиха притесненията си по отношение на цялостната ситуация с човешките права в Русия, липсата на върховенство на закона и на независима съдебна власт. Резолюцията призовава ЕС и Русия да дадат нов тласък на преговорите за ново споразумение за партньорство и сътрудничество. Парламентът  заяви своята подкрепа за всеобхватно, правнообвързващо споразумение, което включва всички области, свързани с демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека.


Резолюцията подчертава значението на задълбочаването на енергийното партньорство с Русия и заявява повторно, че снабдяването с природни ресурси не трябва да се използва като политически инструмент.


В заключение, документът изтъква, че международните предизвикателства, особено по отношение на Сирия и Иран, могат да бъдат преодолени само чрез координиран подход, който включва Русия.


Процедура: незаконодателна резолюция