Споделете тази страница: 

Таксите, които банките начисляват на търговците при трансакции с дебитни и кредитни карти, ще бъдат ограничени с общи правила, валидни за целия ЕС, според законодателството прието от Парламента днес. Ограничението, което ще се прилага както за трансграничните, така и за националните картови плащания, следва да доведе до намаляването на разходите за картодържателите.

  • За трансграничните трансакции с дебитни карти договореното ограничение е на стойност 0,2% от стойността на сделката.

 

  • По настояване на Парламента същият таван от 0,2% ще важи и за вътрешни разплащания след преходен период от 5 години, в рамките на който държавите членки могат да ограничават средната претеглена цена на всички вътрешни трансакции в рамките на дадена картова схема до 0,2%.

 

  • За по-малки национални трансакции с дебитна карта страните членки могат също така да определят максимална фиксирана такса от €0,05 на сделка след петгодишен преходен период.

 

  • За трансакции с кредитни карти таксите ще бъдат ограничени до 0,3% от стойността на сделката и страните членки могат да определят по-ниска такса за вътрешните разплащания с кредитни карти.

 

Търговците и картодържателите следва да се възползват от по-ниските такси


Понастоящем търговците често са задължени да приемат всички карти при условията, поставени от компаниите, издали картите. Съгласно новите правила търговците, които избират картова платежна схема, ще трябва да приемат само карти, включени в тази схема, които са предмет на посочените правила за ограничение. Ако търговците установят тази практика, може да се окаже, че те приемат по-малко видове карти, но таванът на таксите следва да води до по-ниски разходи както за търговците, така и за купувачите.


Изключения: корпоративни карти и „тристранни“ схеми

 

Новите правила няма да се прилагат по отношение на т.нар. тристранни картови схеми като например Diners и American Express (при които участва само една банка), при условие че картата е издадена и се обработва по същата схема. За търговските карти, използвани само за плащане на бизнес разходи, тези правила също няма да важат.


След три години правилата ще се прилагат и за тристранните картови схеми, които лицензират други оператори да издават карти и по този начин да заобикалят закона, като де факто функционират като четиристранни картови схеми.


Правилата за таван на таксите не засягат тегленето на пари в брой от банкомати.


Следващи стъпки


След като се гласуват от Парламента правилата трябва да бъдат официално одобрени от Съвета. Те ще влязат в действие шест месеца след влизането в сила на законодателството.


Гласуване: вторник, 10 март

Процедура:обикновена законодателна процедура (първо четене)
#cardfees

96,8%  ; Visa and MasterCard (четиристранни картови схеми) имат най-високия пазарен дял в ЕС

Споделяне на цитата: 
Факти 
  • „Трансакция с дебитна карта“ - всяко плащане с карта, което не е трансакция с кредитна карта 
  • „Трансакция с кредитна карта“ - всяко плащане с карта, при което размерът се вписва като дълг при забавяне след предварително определена дата. 
  • „Корпоративна карта“ - всеки картов платежен инструмент, чието ползване е ограничено за бизнес разходи 
  • „Четиристранна картова схема“ - включва банката издател, банката на търговеца, търговеца и картодържателя.  
  • „Тристранна картова схема“ - включва само една банка, като картата се издава и обработва в рамките на същата схема. Когато тристранната картова схема позволява на други страни да издават карти, тогава тя се смята за четиристранна.