Споделете тази страница: 

„ЕП дава ясни насоки към Европейската комисия относно вида на споразумението, за което евродепутатите настояват“– Бернд Ланге (С&Д, Германия) © European Union 2015 - European Parliament 

Търговското споразумение между ЕС и САЩ трябва да отвори достъпа до американския пазар за компаниите от ЕС, но не трябва да подкопава стандартите на Европейския съюз, посочват членовете на ЕП в препоръките си към преговарящите, гласувани на 8 юли. Необходима е нова система за защита на инвеститорите, която следва да замени частния арбитраж за уреждане на спорове между инвеститори и държавни органи с публично назначавани съдии и която подлежи на на контрол и прозрачност, добавят евродепутатите

Парламентът одобри препоръките към Европейската комисия относно преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) с 436 гласа, срещу 241 против и 32 въздържали се.


„В ход е безпрецедентна глобализация и нашите граждани и фирми се намират в окото на бурята. Наш демократичен дълг като депутати е да придадем форма на този процес. Ако искаме да работим за благосъстоянието на европейските граждани, не може да оставим въпроса единствено в ръцете на преговарящите. Ето защо изготвихме тази резолюция и разписахме принципите за вида на търговско споразумение, което искаме Комисията да договори", заяви докладчикът Бернд Ланге (С&Д, Германия).


"Ние искаме по-прозрачен процес, по-ясни права за работниците и стабилна защита на личните данни и обществените услуги. Ние настояваме, че правомощията на законодателите от двете страни на Атлантическия океан да приемат правни норми не трябва да бъдат възпрепятствани от частни арбитражни съдилища или други органи", допълни Ланге. В заключение той заяви, че "ЕП е дал ясни насоки на Европейската комисия за вида на споразумението, за което евродепутатите настояват“. „И ако накрая споразумението е лошо, ние ще го отхвърлим. Ако е добро, ние ще го подкрепим", заяви Ланге.


Нова система за разрешаване на споровете между инвеститори и държавни органи


Компромисната формулировка относно начините за разрешаване на спорове между инвеститори и държавни органи, изработена от политическите групи след дълги и напрегнати преговори, беше включена в текста след гласуване с 447 гласа „за“, 229 „против“ и 30 въздържали се. Тя призовава за нова правна система, която да замени "механизма за уреждане на споровете между инвеститорите и държавните органи" (ISDS), основаващ се на частен арбитраж и често включван като възможност при договаряне на търговски споразумения.


Тази система трябва да бъде "обект на демократичните принципи и контрол", в която случаите се разглеждат "по прозрачен начин" от "публично назначени професионални и независими съдии" и "в публични изслушвания". Тя трябва да включва "механизъм за обжалване", който да зачита компетентността на съдилищата на ЕС и на страните членки, както и да гарантира, че частните интереси "не могат да подкопаят целите на обществената политика", се казва в текста.


Преговорите за ТПТИ трябва да продължат


Евродепутатите подкрепят продължаването на преговорите, но напомнят, че трябва да се постигне "амбициозно" и "балансирано" споразумение, което увеличава достъпа до пазара за стоки и услуги, както и достъпа до пазарите за обществени поръчки, с общи ползи за всички страни членки на ЕС. Това споразумение трябва да доведе до "ефективна, проконкурентна икономическа среда" и да не допуска нетарифни бариери за търговията.


Споразумението трябва да премахне съществуващите в САЩ ограничения относно чуждестранната собственост в транспортния сектор и по отношение на собствеността на авиокомпаниите, както и да подобри достъпа на ЕС до американските телекомуникационни пазари. Споразумението трябва да постигне и "значително отваряне" на пазара на САЩ за обществени поръчки на всички равнища на управление, се казва в текста.


Високите нива на защита за потребителите в ЕС, защита на техните личните данни, здравето и безопасността им трябва да бъдат гарантирани, а дъмпингът в социалната, фискалната и екологичната сфери трябва да бъде предотвратен, добавят членовете на ЕП. Евродепутатите подчертават, че обществените услуги трябва да бъдат изключени от обхвата на ТПТИ, трябва да се предвидят категорични гаранции за системата на географските указания на ЕС, както и да се вземат специални мерки за „деликатните селскостопански и промишлени продукти“.


Евродепутатите се застъпват за елиминиране на административните пречки пред търговията чрез "взаимно признаване на равностойни стандарти". Въпреки това членовете на ЕП подчертават, че не може да има "никакво споразумение" в области, в които стандартите на САЩ са "коренно различни", например относно разрешаването на употребата на химически вещества, ГМО, използването на хормони в сектора на едрия рогат добитък, клонирането или химически вещества, водещи до ендокринни смущения.


Следващи стъпки


Десетият кръг на търговските преговори между ЕС и САЩ относно ТПТИ е насрочен за 13-17 юли 2015 г. в Брюксел.


След като бъде изготвено от преговарящите от ЕС и САЩ, споразумението за ТПТИ ще трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета на ЕС, за да може то да влезе в сила.


Ако накрая споразумението е лошо, ние ще го отхвърлим. Ако е добро, ние ще го подкрепим",

заяви докладчикът Бернд Ланге. 

аяви докладчикът Бернд Ланге.

Споделяне на цитата: 

9  ; 2. Число: От 2013 г. насам са проведени 9 кръга на преговорите между ЕС и САЩ относно ТПТИ

Споделяне на цитата: 
Кой участва? 
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the TTIP