Споделете тази страница: 

В сряда Парламентът одобри допълнителни 401,3 млн. евро финансиране от ЕС за справяне с бежанската криза. Средствата, предложени от Европейската комисия и одобрени в понеделник от Комисията по бюджетите на ЕП, ще отидат за европейските страни, които са най-сериозно засегнати от бежанския поток, за трети страни, които приютяват най-голям брой сирийски бежанци, както и за трите агенции на ЕС, които изпълняват най-много задачи, свързани с бежанците.

Освен че одобри непосредствените бюджетни промени, които бяха необходими за изпълнението на решенията относно мигрантите, на неформалното заседание на Европейския съвет от 23 септември, Парламентът подчерта, че седемгодишната бюджетна рамка на ЕС трябва да бъде преразгледана, за да може да се приложат дългосрочни бюджетни мерки за справяне с проблем, който също може да се окаже дългосрочен.


„Парламентът разбира колко спешно е положението и беше готов да действа за увеличаването на ресурсите за справяне с безпрецедентния брой бежанци и мигранти. При все това, имайки предвид, че бежанската криза вероятно ще продължи да представлява проблем в идните години, ние искаме да осигурим адекватни ресурси и в дългосрочен план по време на преразглеждането на многогодишната финансова рамка на ЕС през 2016 г.“, каза докладчикът за изменението на бюджета за 2015 г. Ейдер Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания).


Следващи стъпки

Сега, след като Съветът и Парламентът вече одобриха мерките, спешната помощ може да бъде предоставена моментално.


Бележка за редакторите

Комисията предложи следните увеличения в бюджетните точки, свързани с миграцията, в своят Проект за коригиращ бюджет 7/2015:

–        100 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС);

–        1,3 млн. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за 120 нови поста за Frontex, EASO и Европол;

–        300 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения за Европейския инструмент за съседство.

401,3 млн.  ; допълнителни 401,3 млн. евро за справяне с бежанската криза

Споделяне на цитата: 
Факти:  
  • - настоящият бюджет може да бъде изменен чрез проекти за коригиране на бюджета (DAB) по предложение на Комисията и с одобрението на бюджетните власти на ЕС: Парламента и Съвета; 
  • - DAB7/2015 добавя към бюджета за 2015 г. 401,3 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения, то ест, суми, за които може да се поемат задължения. Реалните плащания ще бъдат извършени през 2016 г., така че бюджетните кредити за плащания ще бъдат обсъдени в рамките на преговорите за бюджета за 2016 г. между Парламента и Съвета.