Споделете тази страница: 

Според ЕП споразумението, договорено от страните членки на ЕС за автоматичен обмен на информация относно данъчните им сделки с мултинационални компании, е една „изпусната възможност“ за постигане на голям напредък в борбата срещу нечестната данъчна конкуренция. Евродепутатите са против прекаленото ограничаване на обхвата на директива за „автоматичен обмен“ и на ролята на Комисията в нея.

Разочарование

Докладчикът на ЕП Маркус Фербер (ЕНП, Германия) каза: „Ако това е окончателният текст, страните членки ще изпуснат една прекрасна възможност да въведат повече прозрачност в данъчното облагане. Националните бюджети ще продължат да бъдат ощетявани. Трябва ни европейска процедура, която да е системна и задължителна. Засега данъчните власти не искат да осъзнаят, че данъчни сделки в други страни членки подкопават тяхната собствена данъчна основа. Данъчните власти трябва да бъдат задължени да обменят информация помежду си относно данъчните сделки и да предоставят тази информация в централна база данни на Европейската комисия.“


Какво предлагат евродепутатите, в сравнение с договореното в Съвета:

  • ограничен обхват – евродепутатите настояват директивата да се прилага за всички данъчни сделки, а не само за „предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване“, тъй като националните данъчни становища също могат да имат трансгранични последици. Съветът включи в обхвата на директивата само трансграничните;
  • Комисията е изолирана – Съветът изрично забрани на Европейската комисия да прави каквото и да е с информацията, до която тя и без това има много ограничен достъп. Комисията може само да следи за правилното прилагане на директивата;
  • без ретроактивен ефект – Съветът реши, че директивата ще се прилага само за данъчни споразумения, изменения или подновявания на споразумения след 31 декември 2016 г. с някои изключения за споразуменията, издадени, изменени или подновени между 2012 и 2016 г.

Фиат и Старбъкс са доказателство за нуждата от прозрачност

В коментар относно решенията на Комисията от 21 октомври за държавните помощи от страна на Люксембург (Фиат файнънс) и Нидерландия (Старбъкс), господин Фербер добави: „Данъчните споразумения имат и конкурентно измерение. Затова Комисията трябва да има право на достъп и ползване на данните, за да може да разследва избягването на данъци и дъмпинг, както и да преценява дали данъчните споразумения отговарят на правилата за държавни помощи. Защо страните членки не дават на Комисията достъп до тези данни? Крият ли нещо? Решенията на Комисията относно държавните помощи за Старбъкс и Фиат файнънс показват, че тя трябва да има възможност да играе своята роля.“


Следващи стъпки

След днешното мнение на Европейския парламент, проектът на директива на Съвета ще бъде одобрена на някое от следващите заседания на Съвета.


Новите правила ще влязат в сила от 1 януари 2017 г. Всички съществуващи задължения за обмяна на информация между страни членки ще останат в сила дотогава.


 

Допълнителна информация:

Тема: корпоративно данъчно облагане;

Дебат: понеделник, 26 октомври;

Гласуване: вторник, 27 октомври;

Процедура: консултация;

Пресконференция: вторник, 27 октомври, 16.00 ч. българско време

#luxleaks #TaxTransparency #taxrulings