Споделете тази страница: 

Терористичните атентати в Париж още веднъж подчертаха нуждата от координирани действия на страните членки и ЕС за предотвратяване на радикализацията и борба с тероризма. Това казва ЕП в обща резолюция, приета в сряда. В нея се излагат конкретни предложения за обща стратегия за борба с екстремизма, която трябва да се прилага особено онлайн, в затворите и чрез образование и социално включване.

Резолюция, изготвена от Рашида Дати (ЕНП, Франция), беше приета с 548 гласа „за“, 110 „против“ и 36 „въздържал се“.


Засилване на обмена на информация между страните членки

 

Парламентът предлага създаването на европейски черен списък с джихадисти и заподозрени в джихадистки тероризъм и подчертава нуждата от общо определение на „чужди бойци“, което да позволи криминалното производство срещу тях, когато се завръщат в ЕС. Той също така призовава страните членки да гарантират, че чуждите бойци се поставят под съдебен контрол и при нужда, под административно задържане. Това трябва да става при завръщането им в Европа и да продължава, докато се извършва съответното съдебно производство.


Резолюцията подчертава нуждата от задължителни и систематични проверки по външните граници на ЕС. Тя настоява също така за засилване на обмена на информация между националните служби за сигурност и Европол, за да може заподозрените в тероризъм да бъдат по-добре откривани и следени. Евродепутатите призовават страните членки и да се възползват повече от инструменти като информационната система на Шенген.


Евродепутатите подчертават своята решимост да работят за постигане на споразумение за резервационните данни на пътниците в ЕС (EU PNR) преди края на 2015 г. При все това, те подчертават, че това е само един инструмент в борбата срещу тероризма. Има нужда от всеобхватна антитерористична стратегия.


Потенциалните чужди бойци да размислят

 

Парламентът предлага конфискуване на паспорти и замразяване на финансови активи за предотвратяване на напускането на ЕС от. Такива превантивни мерки следва да бъдат придружени с горещи линии, на които семействата и приятелите да могат да получат бърза помощ, ако се опасяват, че някой може да се радикализира или е на път да се присъедини към терористична организация.


Подчертава се и нуждата от подсилване на междукултурния диалог чрез образователните системи и предотвратяване на маргинализацията и засилване на социалното включване в по-необлагодетелствани квартали.


Предотвратяване на разпространяването на екстремизма онлайн и в затворите

 

Евродепутатите предлагат изолирането на радикализирани затворници като възможна мярка за предотвратяване на превръщането на затворите в благородна почва за разпространението на радикализъм и екстремизъм.


За да се спре разпространението на омраза и възхвала на тероризма в интернет, евродепутатите искат незаконното съдържание, което разпространява екстремизъм, да бъде бързо изтривано, в рамките на основните права и свободи. Страните членки следва да обмислят прилагането на правни действия, включително криминално производство, срещу интернет компании и социални медии и доставчици на услуги, които откажат да изпълнят административен или съдебен иск за изтриване на такова съдържание.

5 000  ; Повече 5 000 европейски граждани са се присъединили към терористични организации и други формации в Близкия Изток и Северна Африка. Става дума по-специално за ИДИЛ, Джабхат ан-Нусра и други.

Споделяне на цитата: