Споделете тази страница: 

Разговорите за Споразумение за търговията с услуги (СТУ или TiSA) трябва да улеснят достъпа на фирми от ЕС до международните пазари. В същото време обществените услуги на ЕС не трябва да бъдат отваряни за конкуренция и съответните власти трябва да запазят способността си да ги регулират в обществен интерес. Това казват евродепутатите в проект на резолюция, гласувана в сряда.

„Днешният вот представлява пробив. Гордея се с постигнатата широка подкрепа от целия политически спектър за промяна на ориентацията на търговската политика на ЕС, която е в интерес както на компаниите, така и на потребителите.“ Това каза докладчикът Вивиан Рединг (ЕНП, Люксембург), след като нейната резолюция беше приета с 532 гласа „за“, 131 „против“ и 36 „въздържал се“.

„След две години наблюдение на преговорите за СТУ и изслушване на опасенията на гражданите Европейският парламент сяда на масата за преговори. Вчера Европейската комисия имаше празен чек. Днес тя е ограничена от много ясен мандат на Парламента. Ако нашите препоръки бъдат спазени, СТУ ще даде повече права на нашите граждани у дома и ще премахне някои ограничения за нашите компании в чужбина. В противен случай Парламентът няма да се поколебае да наложи вето на това споразумение.“, добави тя.


Сини линии


За да защитят европейските фирми от нечестна конкуренция в чужбина, евродепутатите искат от преговарящите от името на ЕС следното:


  • реципрочност при отварянето на пазари, тъй като услугите в ЕС вече са по-отворени за чуждестранна конкуренция, отколкото техните партньори. По-специално, отваряне на пазари трябва да се търси в международните обществени поръчки, телекомуникациите, транспорта, финансовите и цифровите услуги;
  • обуздаване на ограниченията срещу фирми от ЕС от трети страни като принудителното местно установяване на данни или ограниченията на чуждестранно имущество;
  • по-малко натоварващо законодателство за МСП, които нямат финансовите и човешки ресурси, необходими за справяне с международните търговски правила.

Червени линии


Евродепутатите също така очертаха някои забранени сфери, които трябва да бъдат изключени от преговорите:

  • обществени услуги в ЕС като образование, здравеопазване, социални услуги, системи за социално осигуряване и аудиовизуални услуги;
  • системата за защита на данните на гражданите на ЕС трябва да отговаря на настоящите и бъдещите европейски стандарти;
  • ЕС трябва да приема само висококвалифицирани чуждестранни работници по договори и за ясно определен период от време;
  • правото на законодателите на ниво ЕС, национално и местно ниво да регулират в обществен интерес трябва да получи силна защита. Същото важи и за правото им да променят своите решения, ако решат отново да национализират услуги, които по-рано са били обект на частна конкуренция.

Повече права за потребителите от ЕС в чужбина


Евродепутатите искат защита и повече информация за европейските потребители, които пътуват и ползват услуги в чужбина като например роуминг такси, плащане на комисионни по кредитни карти и гаранции против спам и гео-блокиране.


Участие на Китай


Евродепутатите подкрепят искането на Китай да се включи в преговорите и препоръчват за в бъдеще да се осигури отварянето на споразумението за още държави.


Повече прозрачност


Европейската комисия трябва да предостави на обществеността информация, като обясни всяка част от споразумението, както и да публикува фактически доклади за всеки кръг на преговорите на уебсайта europa.eu.

Обща информация

 

Преговорите за Споразумение за търговията с услуги, започнали през април 2013 г., имат за цел да подсилят международните правила в сектори като финансовите, цифровите и транспортните услуги. За момента участниците включват 23 държави членки на СТО, които заедно представляват 70% от световната търговия с услуги.

За повече информация относно конкретните искания на евродепутатите, вижте информационния брифинг (достъпен на английски и френски).

Допълнителна информация

Процедура: обща резолюция

Нашето послание е двояко: никакво споразумение без предпазни мерки и никакви предпазни мерки без добро споразумение. Докладчик Вивиан Рединг (ЕНП, Люксембург)

виан Рединг (ЕНП, Люксембург) 
Споделяне на цитата: 

No 1  ; ЕС е най-големият износител на услуги в света

Споделяне на цитата: