Споделете тази страница: 

Употребата на продукти за растителна защита става все по-често обект на обществен дебат - ©AP Images/European Union - EP 

Биологичните пестициди с нисък риск, включително продукти на базата на био-организми, феромони и етерични масла, могат да заменят тези, които вредят на околната среда и човешкото здраве. Евродепутатите се питат защо някои държави членки се колебаят или отказват да ги одобрят и призовават ЕК да предложи преразглеждане на правилата с цел ускоряване на процеса на тяхното одобрение.


В резолюция, гласувана в сряда, евродепутатите отбелязват, че използването на конвенционални продукти за растителна защита все по-често е тема на обществени дискусии поради потенциалните рискове, които те създават за човешкото здраве, животните и околната среда. Понастоящем само седем активни вещества, класифицирани като „вещества с нисък риск“, са одобрени в ЕС.


Освен това някои държави членки не са разрешили използването на продукти, съдържащи биологични активни вещества с нисък риск, поради установената им по-ниска ефикасност в сравнение със синтетичните химични пестициди, без да се отчитат ползите за биологичното земеделие от гледна точка на ресурсната ефективност и да се разглеждат здравната и екологичната цена на някои други продукти за растителна защита.


Евродепутатите призовават Комисията да представи, преди края на 2018 г. конкретно законодателно предложение с оглед на въвеждането на ускорена процедура за оценка, разрешаване и регистрация на биологични пестициди с нисък риск.

 

Бележка към редакторите

 

Евродепутатите отбелязват, че нежелани остатъци от пестициди може да се установят в почвата, водата и в определени селскостопански продукти от растителен или животински произход.  Те смятат, че биологичните продукти за растителна защита с нисък риск могат да представляват жизнеспособна алтернатива на конвенционалните продукти за растителна защита и да допринесат за по-устойчиво селско стопанство, по-конкретно по отношение на продуктите с биологичен произход.

 

Пестицидите с биологичен произход обикновено са продукти за растителна защита на базата на микроорганизми, растителни вещества, биохимикали или сигнални вещества (напр. феромони и различни етерични масла).