Споделете тази страница: 

Правилата, изискващи държавите членки на ЕС да уведомяват Европейската комисия относно свои планове за договаряне на сделки за снабдяване с енергия с трети страни преди началото на преговорите, бяха одобрени от евродепутатите в четвъртък. Това ще бъде първата завършена част от законодателството по Европейския енергиен съюз.

 

Докладчикът Зджислав Краснодембски (ЕКР, Полша) каза: „Това законодателство ще гарантира енергийната сигурност на държавите членки, като създаде предварителни механизми, чрез които Европейската комисия ще може да проверява проектите на споразумения за доставка на газ и петрол и потвърждава тяхното съответствие, както с правото на ЕС, така и с нуждите на енергийната сигурност.“ Докладът беше приет с  542 гласа „за“ срещу 87 „против“, с 19 „въздържал се“.


Той добави: „Клауза в окончателния текст позволява включването на механизми за предварителна проверка на споразуменията за електричество, когато законодателството бъде преразгледано.“


В заключителните си бележки г-н Краснодембски помоли Комисията „да бъде постоянна и да действа решително по отношение на решенията си относно газопровода „Опал“ и спорния проект „Северен поток 2.“


Задължения на държавите членки


Предварителното споразумение, постигнато между Парламента и Съвета през декември 2016 г., постановява, че държава членка, която започва преговори с трета страна с цел изменяне или сключване на междуправителствено споразумение в сферата на енергетиката, трябва да информира писмено за това Европейската комисия, преди да започне преговорите.


Понастоящем държавите членки трябва да изпращат такива споразумения на Комисията само след подписването им.


Помощ от Европейската комисия


Според новите правила Комисията може да отговаря на уведомление от държава членка чрез съвети относно как да договори споразумение, което да е съвместимо със законодателството на ЕС, включително чрез факултативни шаблонни клаузи и напътствия, които Комисията ще изготвя в консултация със съответната държава членка.


По молба на държава членка или когато Комисията счете това за нужно, тя може да участва или да поиска да участва в преговорите като наблюдател. Такова участие обаче ще зависи от писменото съгласие на съответната държава членка.


Комисията ще има срок от пет седмици, за да информира съответната държава членка, ако има някакви съмнения относно споразумението. Тя ще има допълнителен срок от дванайсет седмици, за да се изкаже относно съвместимостта на споразумението със законодателството на ЕС и в частност с вътрешния енергиен пазар и конкурентното право.


Ако държава членка не отрази становището на Комисията в ратифицираната версия на споразумението, тя ще трябва да обясни писмено и без необосновано закъснение на Комисията причините за своето решение.


Допълнителна информация

Процедура:  обикновена законодателна процедура