Споделете тази страница: 

С поправки в директивата за огнестрелните оръжия евродепутатите затягат контрола върху деактивирани оръжия и тези с халосни патрони като използваните в терористичните атаки в Париж. Те също така задължават държавите членки на ЕС да имат подходяща система за мониторинг, издаване и подновяване на разрешителни, както и да обменят информация.

Предварителното споразумение, постигнато между преговарящите на Парламента и на Съвета през декември 2016 г., беше одобрено от Парламента с 491 гласа „за“ срещу 178 „против“, с 28 „въздържал се“.


Вики Форд (ЕКР, Великобритания), която беше докладчик на Парламента, заяви: „През последните 18 месеца аз и колегите от Парламента работихме с много различни партньори, както и със силите на реда и правни експерти с цел да защитим интересите на легитимните собственици, като в същото време решим въпросите на безопасността. Текстът на Парламента въвежда множество значителни подобрения. Промените, които ние договорихме, ще затворят пропуските и ще допринесат значително за нашата безопасност. В същото време, те уважават правата на законните притежатели на оръжия.“

Предотвратяване възможността оръжия да попаднат в неподходящи ръце


Държавите членки на ЕС ще трябва да наложат по-строги мерки за контрол върху оръжията с халосни патрони, които лесно могат да бъдат видоизменени в истински огнестрелни, като използваните в атентатите срещу редакцията на „Шарли Ебдо“ в Париж през 2015 г.


Понастоящем оръжията с халосни патрони могат да бъдат продавани без разрешение в някои страни от ЕС, но с актуализираната директива, вече ще се регистрират под същите условия като огнестрелните оръжия.


Необратимо деактивиране


Актуализацията на директивата също засилва правилата за маркиране на огнестрелни оръжия и изяснява статуса на деактивирани оръжия (новите деактивирани оръжия ще се декларират пред националните власти). Под натиска на Парламента Европейската комисия обеща да приеме до края на май 2017 г. ревизираните стандарти и техники за изваждане от употреба, за да гарантира, че така деактивираните оръжия се тълкуват като приведени в състояние на постоянна нефункционалност.


Въвежда се нов, по-стриктен контрол за някои полуавтоматични огнестрелни оръжия, когато на тях бъде поставен пълнител с висок капацитет (над 20 патрона за късите полуавтоматични оръжия и над 10 за дългите), както и върху автоматични оръжия, които са били модифицирани в полуавтоматични. В същото време, лица, които вече са собственици на такива оръжия, ще могат да продължат да ги притежават, ако тяхната държава членка е съгласна.


Държавите членки ще могат да издават разрешения от „категория А“ за определени лица като спортни стрелци, запасняци, а в изключителни и надлежно обосновани случаи и на музеи, и колекционери при спазване на строги мерки за сигурност.


Новите правила също така изискват цялата информацията, необходима за проследяване и идентифициране на огнестрелни оръжия, да бъде въведена в национални регистри и да се подобри обмена на информация между страните от ЕС.


Можете да намерите повече информация относно преразгледаната директива в тази информационна бележка.

 

Следващи стъпки

 

Проектът на директива все още трябва да бъде официално приет и от Съвета на министрите на ЕС.


Държавите членки ще разполагат с 15 месеца от дата на влизане в сила на директивата, за да транспонират новите правила в националните си законодателства. Те ще имат срок от 30 месеца, за да създадат системи за въвеждане на необходимата информация за проследяване и идентифициране на огнестрелни оръжия.


Бележка за редакторите


Директивата за огнестрелните оръжия излага условия, според които частни лица могат законно да придобият и притежават оръжие, или да го прехвърлят в друга държава от ЕС. Последната актуализация на директивата от 1991 г. беше през 2008 г.


В
Европейската програма за сигурност за периода 2015-2020 г., Европейската комисия заяви, че ще преразгледа съществуващото законодателство относно огнестрелно оръжие, за да подобри обмена на информация, засили възможността за проследяване на оръжията и тяхната маркировка, както и установи общи стандарти за неутрализиране на огнестрелни оръжия.Допълнителна информация

Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене

Факти 
  • Категория А огнестрелни оръжия са забранени за гражданска употреба, с изключение на някои определени лица, категория Б огнестрелни оръжия се нуждаят от разрешение, и собствениците на огнестрелно оръжие от категория C не се нуждаят от разрешение.