Споделете тази страница: 

  • По-високи тарифи или субсидиран внос 
  • По-кратки и прозрачни разследвания, подкрепа за малките и средните предприятия , ангажиране на синдикатите 
  • Въвеждане на критерии за социален и екологичен дъмпинг 
Държавите на ЕС ще бъдат по-добре защитени срещу несправедливи търговски практики. ©AP Images/European Union - EP 

ЕС може вече да се предпазва по-добре от несправедливо нисък внос и да се бори по-ефективно срещу социалния дъмпинг, според одобрения от евродепутатите закон днес.

Този закон има за цел да предпази ЕС от несправедливи практики от държави извън ЕС и да допълни наскоро приетите правила за борбата с дъмпинга от трети страни, които силно се намесват в икономиката му.

 

Какво е новото?

 

– ЕС ще може да слага по-високи тарифи на дъмпингов или субсидиран внос;

 

-  разследванията на антидъмпингови дела ще бъдат значително по-кратки;

 

– разходите на промишлеността на ЕС, произтичащи от международните споразумения в областта на труда и околната среда, ще бъдат отразени в изчисляването на митата;

 

– малките и средните предприятия ще получават помощ, за да се справят с процедурата;

 

– всички продукти, пристигащи в ЕС, ще бъдат стриктно контролирани от момента, в който разследването е съобщено до неговото фактическо начало и ще бъдат регистрирани, за да се избегне складирането.

 

Цитати

 

Бернд Ланге, председател на Комисията по международна търговия (С&Д, Германия), отбеляза: „Тази закъсняла модернизация  подготвя нашата търговска защитна система за бъдещето. Живеем в бурни времена и европейските работници и производители  за изправени срещу несправедливи търговски практики, които съществуват под различни форми. Ние даваме на индустрията необходимите средства, за да може да защити работните места в Европа и да гарантира справедливи търговски практики“. 

 

Кристофер Фелнер, докладчик (ЕНП, Швеция), заяви: ‘Това е най-голямата реформа на инструментите за търговска защита на ЕС от последните 23 години. Вече можем да гарантираме, че нашите механизми са адаптирани за модерната търговска система на 21-и век. ЕС трябва да се застъпва за свободна и основана на правила търговия, която да гарантира отворената икономика“.     

 

Следващи стъпки

 

Новият закон влиза в сила, след като бъде официално одобрен от Съвета и се публикува в Официалния вестник на Европейския съюз.

 

Бързи факти

 

ЕС в момента актуализира законодателството си за търговска защита от 1995 г. с цел да се противопостави на нелоялните търговски практики в държави извън ЕС и за да отговори на променящите се потребности на европейските фирми, работници и потребители.

 

Според новия текст ЕС ще може да налага по-високи мита на дъмпингов и субсидиран внос. Законът също така позволява да се прилага по-строго тълкуване на така нареченото правило за по-ниско мито, според което компетентните власти могат да прилагат по-ниски мита в случай, че това е достатъчно, за да се отстрани вредата от нелоялен внос.

 

Европейските търговски правила за първи път в света ще изискват от партньори извън ЕС да отговарят на международни социални и екологични стандарти. Европейският парламент прие мандат за преговори още през февруари 2014 г., но дискусиите относно предложението на Европейската комисия бяха забавени от Съвета повече от 3 години.