Споделете тази страница: 

Устойчивият растеж е приоритет на програмата "InvestEU"- ©AP Images/European Union - EP 
  • База за инвестиции, които иначе биха били трудно финансирани 
  • ЕП изисква по-голяма гаранция от ЕС: 40,8 млрд. евро ще отключат 698 млрд. в инвестиции  
  • Увеличена отговорност, по-силен акцент върху климатичната защита  

Парламентът прие позицията си по нова програма на ЕС за насърчаване на инвестициите и достъпа до финансиране през периода 2021 - 2017 г.

Новата програма „InvestEU“ следва и замества сегашния Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който бе основан след финансовата криза.


Евродепутатите приеха в сряда изменения за подобряване на предложението на Европейската комисия, които включват:


  • увеличаване на бюджета на ЕС, за да гарантират до 40,8 млрд. евро (в сегашни цени) за мобилизиране на повече от 689 млрд. евро от допълнителни инвестиции в ЕС (Комисията предлага 38 млрд. евро за мобилизиране на 650 млрд. евро)
  • по-ясни и нови обективи, като увеличаване на пазара на труда, постигане на целите от Парижкото климатично споразумение и икономическа, териториална и социална кохезия.
  • по-добра защита на климата: евродепутатите поставят цел от „поне 40% от общия финансов пакет на програмата „InvestEU“ за климатични цели
  • въвеждането на управителен комитет за гарантиране на подходящ баланс между политическия опит и този в банковото дело при управлението на програмата; представител на ЕП също ще бъде част от комитета
  • Европейската комисия и управителният комитет трябва да докладват годишно на Парламента и на Съвета на ЕС относно напредъка, въздействието и операциите на програмата „InvestEU“ за гарантиране на добра отчетност пред европейските гражданиДокладът беше приет с 517 гласа „за“, срещу 90 гласа „против“ и 25 „въздържал се“.


Цитати


Ева Майдел (ЕНП, България) коментира: „С „InvestEU“ целим да се осъществят инвестиции за 700 милиарда евро в ЕС в следващите 7 години. За да не изостават европейските икономики в световен план, имахме нужда от такава програма, която да подкрепя инвестициите в устойчиви и иновативни проекти. Българският бизнес е в отлична позиция да се възползва от средствата, защото през последните 3 години привлече почти два милиарда евро по плана Юнкер. България също така е първата държава с консултантско звено в помощ на предприемачите за кандидатстване за финансови инструменти и програми на ЕС.“.


Следващи стъпки


Евродепутатите са готови за започване на преговори с министрите на ЕС с цел постигане на споразумение при първо четене.


Бързи факти


Програмата има за цел да обединиразлични съществуващи финансови инструменти на ЕС (сред които са Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), инструментите на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), специални обекти от Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия („COSME“), специални гаранции и обекти от Програмата за заетост и социални иновации), за да възползване от мащабните икономики и разширяването на модела на „Плана Юнкер“, посредством гаранции от бюджета на ЕС за привличане на инвеститори.Програмата „InvestEU“ ще включва фонда „InvestEU“, Консултантският център „InvestEU“ и портала „InvestEU“. Повече информация