Акредитация на медиите 

 

Журналисти, фотографи и аудиовизуални екипи, които не притежават акредитация за европейските институции, трябва да подадат заявление за акредитация и/или специална акредитация за аудиовизуални медии, за да могат да работят в сградите на Парламента.

Има два типа акредитации за Европейския парламент:

  • краткосрочна акредитация
  • годишна акредитация

Всички журналисти, които имат право на достъп до сградите на Парламента, могат да използват предоставеното оборудване за журналисти.

Краткосрочна акредитация

Краткосрочната акредитация важи от един ден до края на седмицата.

Ако сте журналист, който посещава Брюксел, Страсбург и Люксембург за конкретно заседание, събитие или месечна сесия, можете да получите краткосрочна акредитация за Европейския парламент. Може да използвате този линк за регистрация и създаване на личен профил. Успешната регистрация ще бъде потвърдена чрез имейл от noreply@europarl.europa.eu. След като профилът е валидиран, може да продължите с процедурата за подаване на заявление чрез този уебсайт.

Необходими са следните документи за попълване на профила:

  • снимка в размер за документ за самоличност, т.е. портрет 3x4, jpeg формат с големина на файла +/- 100 KB
  • номер на документа за самоличност и дата на валидност
  • копие на медийната карта или писмо от главния редактор

Пропускът ще бъде готов в центъра за акредитации щом заявката Ви е валидирана (вижте отдолу). Може да бъде взета с валиден документ за самоличност.


Годишна акредитация

Журналисти, които редовно отразяват работата на Европейския парламент и/или са базирани в Страсбург, Брюксел или Люксембург, имат право на годишна акредитация за ЕП. Документът е валиден за трите места на работа на Парламента (Брюксел, Люксембург и Страсбург).

Молим Ви да прочетете правилата, преди да подадете заявка. Формулярът за годишната акредитация е достъпен тук.


Разрешително за правене на записи за аудиовизуални медии

Всички журналисти, медийни фотографи и оператори, които желаят да записват или снимат в Европейския парламент, са задължени да притежават разрешително за запис. То може да бъде получено в центъра за акредитация на медиите и също може да бъде поискано предварително от media.accreditation@ep.europa.eu. Журналистите трябва да спазват правилата за видеозаписи и фотографиране в Европейския парламент.


Разрешително за правене на записи за немедийни клиенти

Фотографи и видео оператори, поканени от евродепутати или службите на Парламента, по-нататък наричани „запитващия орган“, за специални събития, комуникационна или промоционална работа, трябва да имат „немедийно разрешително за записи“. Запитващият орган и/или съответният фотограф/видео оператор трябва да поиска разрешително до 24 часа предварително от media.accreditation@ep.europa.eu. Това разрешително не дава право на достъп до сградите на Европейския парламент. Запитващият орган трябва да поиска обикновено разрешително за достъп на посетител. Запитващият орган е отговорен за надзора над процеса на записване и гарантирането на спазването на правилата за записи от немедийни клиенти.

Работно време на офисите за медийни акредитации

Брюксел: Център за акредитации за медиите, PHS -1C029 Вход за посетители, Сграда „Пол-Анри Спаак“ (Paul-Henri Spaak building), ул. Вирц 60 (Rue Wiertz 60).

Понеделник - четвъртък 08.30 ч. - 17.45 ч.;

Петък 08.30 ч. -13.00 ч.


Страсбург (само по време на пленарните сесии): на входа за пресата, сграда „Луиз Вайс“ (LOW) - първи вход вляво в централния двор (площад „Бронислав Геремек“).

Понеделник: 12.00 ч. - 20.00 ч.

Вторник и сряда: 08.00 ч. - 20.00 ч.

Четвъртък: 08.00 ч. - до края на пленарната сесия.


Европейски избори 2019 г. - специални разпоредби

Журналистите (включително тези, които имат пропуск за европейските институции) трябва да подадат заявление за специална акредитация за получаване на достъп до Европейския парламент по време на периода на европейските избори на 23-26 май и на 27 май, докато цялото оборудване е на място.

Подробна информация относно специалната акредитация за изборите е достъпна тук.

Свързани страници:

Междуинституционални акредитации - Европейска комисия

Акредитации за Европейския съвет