Акредитация на медиите 

 

Журналистите, фотографите и аудиовизуалните екипи трябва да подадат заявление за акредитация и/или специална акредитация за аудиовизуални медии, за да имат достъп и да могат да работят в сградите на Парламента.

Има два типа акредитации за Европейския парламент:


 • краткосрочна акредитация
 • годишна акредитация

Краткосрочна акредитация за Европейския парламент


Журналистите, които посещават Брюксел, Страсбург и Люксембург, могат да получат акредитация за Европейския парламент за конкретно заседание или месечна сесия. За целта те трябва да изпратят най-малко 24 часа предварително на адрес media.accreditation@ep.europa.eu следните документи:


 • име на медията
 • фамилно име
 • име
 • имейл
 • (мобилен) телефонен номер
 • дата на раждане
 • националност
 • номер на личната карта или паспорт
 • вид на документа за самоличност
 • снимка във формат Европейска карта за самоличност, т.е. портрет 3x4, JPEG формат с големина на файла +/- 100 KBГодишна акредитация за Европейския парламент

Журналисти, които редовно отразяват работата на Европейския парламент и са базирани в Страсбург, Брюксел или Люксембург, може да имат право на годишна акредитация за ЕП. Документът е валиден и за трите места на работа (Брюксел, Люксембург и Страсбург).


Правилата и формуляра за получаване на годишна акредитация.

Всички журналисти, които имат право на достъп до сградите на Европейския парламент, могат да използват оборудването и залите за журналисти.


Разрешително за правене на записи за аудиовизуални медии

Всички журналисти[1], които желаят да записват или снимат в Европейския парламент, са задължени да имат разрешение за запис. Този документ може да бъде получен в службата за акредитация на медиите и също може да бъде поискан предварително на media.accreditation@ep.europa.eu. Журналистите трябва да спазват правилата за видеозаписи и фотографиране в Европейския парламент.


Разрешително за правене на записи за немедийни клиенти

Фотографи и видео оператори, поканени от евродепутати или службите на Парламента, по-нататък наричани „запитващия орган“, за специални събития, комуникационна или промоционална работа, трябва да имат „немедийно разрешително за записи“. Запитващият орган и/или съответният фотограф/видео оператор трябва да поиска разрешително до 24 часа предварително от media.accreditation@ep.europa.eu. Това разрешително не дава право на достъп до сградите на Европейския парламент. Запитващият орган трябва да поиска обикновено разрешително за достъп на посетител. Запитващият орган е отговорен за надзора над процеса на записване и гарантирането на спазването на правилата за записи от немедийни клиенти.


Работно време на офисите за медийни акредитации

Брюксел: Център за акредитации за медиите,PHS -1C029 Вход за посетители, Сграда „Пол-Анри Спаак“ (Paul-Henri Spaak building), ул. Вирц 60 (Rue Wiertz 60)..

Понеделник - четвъртък 08.30 ч. - 17.45 ч.;

Петък                                    08.30 ч. -13.00 ч.


Страсбург (само по време на пленарните сесии): на входа за представители на пресата, сграда „Луиз Вайс“ (LOW) - първи вход вляво в централния двор (площад „Бронислав Геремек“).

Понеделник:           12.00 ч. - 20.00 ч.

Вторник и сряда:    08.00 ч. - 20.00 ч.

Четвъртък:               08.00 ч. - до края на пленарната сесия.


Свързани страници:

Интеринституционални акредитации - Европейска комисия

Акредитации за Европейския съвет


[1] Фотографите и видео операторите също са журналисти.