Новият мандат на Парламента  

 
 

Споделете тази страница: 

Осмият мандат на Европейския парламент приключи на 1 юли 2019 г. На 2 юли ще се състои учредителното заседание на новия Европейски парламент.


Новият Парламент


Новоизбраните евродепутатите започнаха преговори за сформирането на политическите групи. Необходими са 25 членове за сформирането на политическа група, като поне една четвърт от държавите членки трябва да бъдат представени в нея.

На 2 юли започва деветият мандат на Парламента и евродепутатите провеждат своята учредителна сесия в Страсбург. Евродепутатите избират председателя, 14 зам.-председатели и 5 квестори на Парламента, вземат решение за броя на постоянните парламентарни комисии, както и за броя на членовете им.

 

Всичко, което трябва да знаете относно

 


 

Следващата Европейска комисия

 

Държавите членки ще номинират кандидати за поста на председател на Европейската комисия, като отчетат резултатите от европейските избори. След това Европейският парламент допълнително трябва да одобри новия председател на Комисията с абсолютно мнозинство (половината от всички евродепутати плюс един, т.е. 376). Ако кандидатът не получи необходимото мнозинство, държавите членки трябва да предложат друг кандидат в рамките на един месец (Европейския съвет решава с квалифицирано мнозинство).

Прочетете повече

 

Кандидатите за членове на Комисията, предложени от държавите членки, и новоизбраният председател на Комисията, ще трябва да получат одобрението на Парламента преди встъпването им в длъжност през ноември. Вижте инфографика.

 

Оттегляне на Обединеното кралство от ЕС


След споразумението постигнато на 10 април на извънредния Европейски съвет на ЕС, се очаква Обединеното кралство да се оттегли най-късно на 31 октомври от ЕС.

 

За да влезе в сила споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство, то трябва да бъде одобрено от обикновено мнозинство от подадените гласове в ЕП (член 50 (2) от Договора на ЕС). Прочетете повече относно парламентарните дебати и резолюции относно Брекзит.

 

Броят на евродепутатите след Брекзит ще бъде намален на 705. След оттеглянето на Обединеното кралство, допълнителните места в новия състав по време на 9-ия мандат на ЕП ще бъдат преразпределени за Ирландия, Франция, Италия, Испания, Полша, Румъния, Нидерландия, Швеция, Австрия, Дания, Словакия, Финландия, Хърватия и Естония.

 

Снимки на пристигащи евродепутати по държава

Важни теми през 2019 г. (проучване на ЕП)

Икономически перспективи през 2019 г. (проучване на ЕП)

Разпределение на местата след Брекзит