Факти и числа относно изборите за Европейски парламент 

 
 

Споделете тази страница: 

Парламентът предоставя актуални важни факти и числа за изборния процес


Европейските избори се провеждат в съответствие с разпоредбите в общото европейско избирателно право.


Практическите детайли около изборния процес са регулирани от националното законодателство и изборите се провеждат от властите във всяка държава членка. В някои държави има задължително гласуване, едни ще проведат изборите на 23 май, други – на 24, 25 или 26 май, минималната възраст на имащите право на глас се различава в отделните държави, както и изборните прагове. Разберете повече за националните правила


Национални правила за европейските избори през 2019 г.  

Редовно актуализирана информация относно изборите за гражданите, избирателните секции и кандидатите във всяка държава членка, включително информация как се гласува от чужбина, се намира на страницата на ЕП за изборите.


Съставът на Парламента 1979 г. - 2019 г.


Задълбочен преглед на EPRS (април 2019 г.) предоставя актуални факти и числа за Европейския парламент, отнасящи се не само до настоящия момент, но и до предишните осем мандата от въвеждането на преките избори през юни 1979 г. Ще намерите графики, диаграми и числа относно:


  • състава на Европейския парламент днес и в миналото,
  • нарастването на броя на партиите, представени в Парламента, и развитието на политическите групи,
  • увеличаването на броя на жените, избрани в Парламента,
  • избирателните системи, използвани в отделните държави членки по време на изборите за Европейски парламент,
  • избирателна активност при изборите за Европейски парламент в сравнение с националните избори,
  • годишните разходи на Парламента в сравнение с други парламенти и състава на основните ръководни органи на Парламента,
  • състава на главните управляващи органи на ЕП, и
  • данни относно законодателната и незаконодателна работа от 2009 г. до 2018 г.

Можете да ги свалите от сайта на ЕП за парламентарни изследвания


Бъдещият състав на Парламента


Броят на членовете на ЕП след излизането на Обединеното кралство от ЕС ще бъде намален на 705 евродепутати. Ако Обединеното кралство е още член на ЕС на 2 юли, сегашният брой (751 членове) ще остане до датата на излизане на Обединеното кралство от ЕС.