Избрани моменти от постиженията на Европейския парламент 2014 - 2018 г.  

 
 

Споделете тази страница: 

Парламентът е в сърцето на европейската демокрация. Пряко избраните представители на европейските граждани дебатират и вземат решения относно законодателството заедно със Съвета на ЕС.

Законотворчеството обаче не е единствената роля на Парламента. Евродепутатите обсъждат и определят политическия дневен ред в ключови дебати с национални и международни лидери, проучват проблемни области, оценяват необходимостта от действие и инициират поправки на закони и нови правила.


Пленарно гласуване в Страсбург 

Евродепутатите оценяват работата на Европейската комисия, следят как европейското законодателство се прилага в държавите членки и държат институциите отговорни, и по-специално когато основите права са застрашени. Бидейки близо до тревогите на гражданите, те упражняват правото и задължението си на контрол за проверяване на резултатите от европейското законодателство на място, наблюдават (и гласуват по) преговорите за международни споразумения и когато е необходимо, могат да наложат вето върху акт на Комисията.


Проучване на ЕП относно оценката на работата на Европейската комисия


Прочетете „Често задавани въпроси“ относно работата на евродепутатите.


През последните четири години Парламентът също промени вътрешните си правила, за да постигне по-ефективно и по-прозрачно законотворчество. Спешни мерки, по-специално мерки за подпомагане на държави членки за възстановяване от финансови кризи, се разглеждат с ускорена процедура. Научете повече за Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество.


Приключена законодателна дейност


Почти 1000 законодателни предложения от Комисията на Юнкер са били обсъдени, подобрени и повечето са завършени успешно след преговори със Съвета на ЕС, след изборите през 2014 г. Главни законодателни решения от осмия мандат на Парламента:За по-ясна представа: Силата на Европейския парламент – примери от въздействието му по време на законодателния мандат през 2014 – 2019 г.


Законодателство във всички политически области от 2014 г. насам


Недовършена работа: какво се случва със законодателството, което не е довършено преди края на парламентарния мандат


Свободен достъп до мултимедийни пакети за аудиовизуални и онлайн медии по следните теми: PNR, лица подаващи сигнали, мрежова/киберсигурност, борба срещу тероризма, найлонови торбички, пластмаси за еднократна употреба, климатични изменения, емисии от автомобили.


Разследване и иницииране на нови правила


За да подготви основата за законодателните промени и вземайки предвид опасенията и очакванията на гражданите, Парламентът гласува резолюции, довели до нови предложения на Комисията и инициирали преразглеждане на действащото законодателство.


Примери: ЕП призовава за защита на подаващите сигнали за нередности, по-дълготраен живот на стоки, справедливи доходи за земеделските производители. Вижте всички решения и инициативи на Парламента.


Когато се появят скандали или злоупотреби с потенциално широко въздействие (като „ЛюксЛийкс“, Досиетата от Панама, измамите с емисиите на производителите на автомобили, разрешенията за пестициди), Парламентът създава специални комисии, които да извършат задълбочени разследвания и изслушвания от евродепутати в търсене на отговорност. Техните разкрития и подробни препоръки биват използвани в нови предложения от Комисията.

Примери: TAX3, EMIS, PEST, TERR, PANA.


Гласуване и контрол на бюджета


Парламентът и Съветът на ЕС споделят бюджетните правомощия за годишния бюджет на ЕС. Парламентът има право на глас относно дългосрочния бюджет на ЕС - Многогодишната финансова рамка, която се нуждае от неговото одобрение, за да влезе в сила. ЕП също така действа като орган по освобождаване от отговорност. Това означава, че трябва да следи как годишният бюджет се харчи и после да предостави, отложи или оттегли одобрение за управлението на бюджета за всяка институция на ЕС.


Строг контрол


Евродепутатите от всички Комисии на ЕП следят пряко как европейското законодателство се прилага и засяга живота на гражданите. Те следят отблизо изпълнителните функции и изразходването на средствата на ЕС от страна на Комисията. Разследващи мисии и специални делегации събират сведения на място за обстойна оценка, преди да решат какви допълнителни мерки да се предприемат.


Примери: Посещение на бежански лагери в Турция (видео); разследващи мисии относно правовата държава в Малта и Словакия.


Евродепутатите също се обръщат с писмени въпроси към Комисията при спешни случаи, които понякога са последвани от резолюция, която се представя на пленарно заседание от политическите групи.


Когато е било необходимо, Парламентът е налагал вето на решения на Комисията (в делегирани актове и актове за изпълнение), когато евродепутатите са приемали, че тя е превишила правомощията си.


Примери: захар в бебешки храни, енергийни напитки, кадмий.

Дебати за състоянието на ЕС


Веднъж годишно евродепутатите правят оценка на изпълнената от Комисията работа през последните дванадесет месеца и обсъждат предстоящите предизвикателства в дебат за Състоянието на ЕС с председателя на Комисията през есента.


Достъп до всички речи на председателя Жан-Клод Юнкер за състоянието на ЕС.


Международни споразумения


Освен това евродепутатите следят отблизо преговорите на Европейската комисия за международни договори и излизат с подробни резолюции с цел повече прозрачност и по-силна намеса на Парламента преди сключването на споразумение, което Парламентът трябва да одобри (т.е. като одобри или отхвърли гласуването му), преди то да влезе в сила.


Примери: Брекзит, ТПТИ (TTIP), ВИТС (CETA).


Граждански петиции


Комисията по петиции на Парламента е регистрирала около 6400 петиции от юли 2014 г. и разглежда граждански жалби, искания и наблюдения от граждани във връзка с прилагането на европейското законодателство. Комисията служи като посредник между лицата, отправили петиции, и държавите членки, с цел да се разреши даден проблем. Петициите понякога се обсъждат на пленарна сесия с дебат, устен въпрос или резолюция.


Примери: несигурни практики в сферата на заетостта в ЕС, правата на хората с увреждания, недискриминация на малцинствата в ЕС, правата на децата.


Какво прави ЕС за Вас: научи повече за въздействието на законодателството върху отделни групи от населението

Какво прави ЕС за мен (видео)