Прогнози за местата в следващия Парламент 

 
 

Споделете тази страница: 

В сътрудничество с “Kantar public”, Отделът за наблюдение на общественото мнение на Парламента прогнозира разпределението на местата, пресметнати на базата на намеренията за гласуване в отделните държави членки спрямо вече съществуващите политически групи.

Последните прогнози за местата (вътрешен кръг) в сравнение със сегашното разпределение на местата  

Тъй като не можем да предскажем бъдещия брой и състав на парламентарните политически групи, тези прогнози за състава на следващия Европейски парламент са основани на структурата на Парламента, чийто мандат изтича, и трябва да се възприемат като извадка от сегашната политическа ситуация, както е представена в проучванията относно намеренията за гласуване.

На основата на сегашните намерения за гласуване в ЕС28, 751-те места в следващия Парламент ще бъдат разпределени по този начин. Натиснете върху политическите партии, за да видите процента на местата.

Кои са „другите“

От 2014 г. насам, на националните сцени са се появили нови политически формации, които, според сегашните данни от проучванията на общественото мнение, са в състояние да получат места на следващите избори. Прогнозите за техните места са поставени в категория „други“, тъй като те в момента те не са част от нито една от политическите групи в ЕП и не са членове на Европейска политическа партия. Тъй като не можем да предполагаме с коя политическа група те ще решат да се асоциират след изборите, тази категория е разделена поравно от лявата и от дясната страна на пленарната зала.

Еволюция на избирателните намерения

Използване на публично достъпни данни от надеждни източници

Нито една от анкетите, използвани за пресмятането на прогнозираните места, не е била поръчвана от Европейския парламент. Това са публично достъпни проучвания на общественото мнение, публикувани от ясно идентифицирани национални институти в отделните държави членки. Използвани са само анкети от надеждни източници. Анексът към доклада предоставя подробен списък на всички отделни използвани проучвания на обществено мнение, техните източници и ключови данни. В допълнение, досието във формат excel, което може да бъде свалено от тази страница, предоставя пълен каталог с намеренията за гласуване в отделните държави членки от началото на 2018 г. Подборът от анкетите относно намеренията за гласуване не е изчерпателен.

Анкети, посветени на намеренията за гласуване на Европейските избори, имат предимство пред тези за националните избори. Когато са налични няколко анкети по време на отчетния период за дадена страна, наличните данни от проучванията са преизчислени в един среден резултат за всяка партия, без прилагане на претегляне или допълнителна алгоритмична обработка. Предоставеният файл във формат Еxcel показва подробни резултати от различни анкети, в случай на множество налични анкети, включително средните резултати пресметнати от Отдела за наблюдение на общественото мнение.

Намеренията за гласуване са също достъпни за всяка държава членка в падащото меню.


Всяка прогноза е допълнително обяснена в Доклада относно развитието на политическата обстановка, който може да бъде свален тук.

За допълнителна информация се свържете с dgcomm-pom@europarl.europa.eu