Прогнози и проучвания на общественото мнение във всички държави членки  

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Парламентът редовно публикува проучвания на общественото мнение Евробарометър, които следят очакванията, тревогите и намеренията за гласуване на гражданите.


Смятате ли, че (нашата страна) е извлякла ползи от членството си в ЕС?  

Специална поредица от проучвания Евробарометър измерва интереса на европейците към изборите през 2019 г. и техните мнения за европейския проект. Подробен следизборен анализ ще допълни тази поредица, за да подобри разбирането за поведението на европейските граждани при гласуването.


Проучванията от 2018 г. и 2019 г. показват нарастваща подкрепа за ЕС


Последните проучвания Евробарометър, потвърждават постепенно нарастващата подкрепа на гражданите за Европейския съюз. Проведени през 2018 и 2019 г. сред 27 000 души в 28-те държави членки проучване показва, че:  • 62% от гражданите вярват, че членството на тяхната страна в ЕС е нещо добро, а повече от две трети (68%) от анкетираните са убедени, че страната им е извлякла ползи от членството си в ЕС. Това е най-високият резултат, измерен от 1983 г. насам
  • 66% от европейските граждани биха гласували страната им да остане член на ЕС (мнозинство във всички държави членки), като само 17% биха обмислили дали да напуснат, а 17% нe са решили.

Пролетното проучване, публикувано на 25 април 2019 г., показва исторически висока подкрепа за ЕС въпреки високите нива на скептисисъм. Прочетете прессъобщението.

Сравнете с месец септември 2018 г.


Сравнете с април 2018 г.


Методология на проучванията Евробарометър


Проучванията на Европейския парламент и Европейската комисия се изпълняват от един и същ изпълнител с една и съща методология, което дава възможност за пряка съпоставимост и наблюдение на тенденциите. Те използват персонални интервюта с около 27 000 граждани от всички държави членки, които са представителна извадка на европейците на възраст 15 години и повече.


Моделът на проучването е внимателно изграден, така че да отразява социално-демографските характеристики на всяка държава членка и статистически да е напълно представително. Анализът на резултатите цели да гарантира всеобхватен преглед на националното развитие, регионалните специфики, социално-демографските разлики и историческите тенденции.


За всяко проучване е достъпна следната информация:


  • основен доклад (на английски в деня на публикуване, а по-късно на всички 23 езика),
  • пълно приложение със социално-демографски данни и резултати,
  • национални справки с основните резултати за всички държави членки (на английски и на националния език),
  • обобщени файлове в Excel,
  • файл с SPSS данни с пълния набор необработени данни (на разположение при поискване).