Този път ще гласувам  

 
 

Споделете тази страница: 

Доброволци изграждат общоевропейска, гражданска кампания, за да убедят повече хора да бъдат част от инициативата за европейските избори и да насърчат възможно най-много хора да гласуват.

Тозипътщегласувам 

Онлайн платформата https://www.thistimeimvoting.bg/ беше пусната от Европейския парламент на 24 езика. Тя подкрепя над 150 хиляди доброволци във всички държави членки, които са се записали и са се ангажирали да убеждят и другите да гласуват на европейските избори на 23-26 май 2019 г.


Thistimeimvoting.bg е непартийна общност, посветена на повишаването на демократичното съзнание: "не е достатъчно да се надяваме на по-добро бъдеще: този път всички ние трябва да поемем отговорност, за да може то да се осъществи".

Парламентът започна процеса през юни, като се обърна с молба към европейците не само да гласуват, но също да разпространят посланието и да мобилизират своите семейства, приятели, съседи и общности да направят същото.Парламентът приканва европейците не само да гласуват, но също да помогнат за мобилизирането на своите семейства, приятели, съседи и общности да го направят също.


#тозипътщегласувам


Те използват социалните медии и организират събития, за да популяризират своята кампания в полза на европейската демокрация. Те обединяват хората, обсъждат важни за тях въпроси и гледат към бъдещето на Европа, знаейки, че то ще бъде оформено от резултатите от европейските избори.


Местни дебати


Бюрата за връзка във всички държави членки ще действат като информационни центрове, съобразени с местните потребности. Те ще подпомагат обществения дебат, като предлагат местни платформи, лесно достъпни онлайн инструменти, семинари и информационни материали. Услуги за бързо реагиране, като например, Какво прави Европа за мен, Ask EP, Често задавани въпроси относно Европейския парламент, #EUandME (на Европейската комисия), са достъпни на всички езици. Нова апликация „Citizens’ app” дава мобилен достъп до релевантна информация относно Европейския съюз.


За информация :"Полезни контакти за журналисти"


Активисти работят за насърчаване участието на европейците в изборите

Служители на DHL водят кампания за гласуване на европейските избори 

Повече от 2000 събития, организирани от неправителствени организации, предприятия, отдадени на каузата лица и партньори на ЕП, са се състояли през последните месеци или се очаква да се състоят в дните преди изборите на 23-26 май.


Събития организирани от активисти и НПО


Дейности организирани от известни личности и инфлуенсъри


Дейности организирани от предприятия
Събития близо до Вас


Запознайте се с най-активните доброволци близо до Вас. Всички предстоящи събития са посочени на картата, която е създадена и актуализирана от thistimeimvoting.bg

Този път ще гласувам събития организирани от доброволци 

Първата среща на живо с доброволците от платформата thistimeimvoting.bg в България се проведе в София на 9 октомври 2018 г.

Предстоящи събития:

- 13 май 2019 г. - Среща с доброволци: „Защо да гласувам на Европейските избори?“ в кино Култура, София. Повече информация

- 16 май 2019 г. - Дискусия на тема „Водещите кандидати в Европейските избори 2019: сблъсък на идеи за бъдещето на Европа“, в Дома на Европа, София. Повече информация

- 20 май 2019 г. - Среща на тема „Европейски възможности за млади предприемачи“ в Сохо, София. Повече информациа

Медиите, които проявяват интерес към платформата „Този път ще гласувам“, работата на доброволците или искат да разкажат за събитията, организирани в рамките на платформата, могат да се свържат със:


Таня Чунтова
„Връзки с обществеността“ в Бюрото на Европейския парламент в София

+359 878 85 35 47(GSM)
tanya.chuntova@europarl.europa.eu


Как се гласува


Можете да намерите подробна информация относно изборнитеправила и полезни връзки към страниците на националните власти във всички държави членки на страницата на ЕП за изборите.


Нова викторина за ЕС


Онлайн тест, които сравнява знанията относно ЕС е достъпен за публиката и може лесно да бъде споделян и вграждан на уебсайтове на трети страни.