Полезни контакти за журналисти 

 
 

Споделете тази страница: 

Службата на говорителя на Европейския парламент


Службата на говорителя на ЕП предоставя информация по институционални въпроси и отговаря на запитвания, свързани с правилата, процедурите, финансите и администрацията на Парламента. За отговорите на най-често задаваните въпроси и разяснения на митове и легенди вижте наскоро актуализираните Често задавани въпроси.


Jaume DUCH GUILLOT
Говорител на ЕП и генерален директор на ГД "Комуникации"

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu

Marjory VAN DEN BROEKE
Началник на Отдела на говорителя на ЕП

(+32) 2 28 44304 (BXL)
(+33) 3 881 74336 (STR)
(+32) 498 98 35 86
marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu


Пресслужба

Пресаташетата в Парламента и в Бюрата на ЕП в държавите членки (бюра за връзка на ЕП) работят по всички области на политиката и отговарят на запитвания от медиите, свързани с работата на ЕП. Те подготвят и разпространяват съобщения за медиите, свързани с дебати и гласувания, а също така организират пресконференции и семинари. Контакти на пресаташета по държави и политически области.

Брифинги, прессъобщения и седмичната програма са достъпни онлайн в отдел Пресслужба на страницата на Europarl.eu и в Туитър @EuroparlPress, @Europarl_BG и @EP_Bulgaria


Пресаташета в Брюксел и София

Ясмина Якимова
+32 2 28 42626 (Брюксел)
+33 3 881 73774 (Страсбург)
+32 470 88 10 60 (GSM)
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu


Биляна Църноречка
+359 2 985 35 45 (София)
+359 878 85 35 46 (GSM)
biliana.tzarnoretchka@europarl.europa.eu


Калина Върбанова
+359 2 985 35 45 (София)
+359 (0) 878 407 107 (GSM)
kalina.varbanova@europarl.europa.eu