Jednání o brexitu: pokrok v rozvodovém řízení není dostačující 

Usnesení, které bude v úterý projednáno a předloženo k hlasování, bude příspěvkem Evropského parlamentu k diskuzi v rámci summitu EU27 v Bruselu dne 20. října, kdy budou šéfové států a vlád hodnotit pokrok v jednáních o brexitu.

Před hlasováním o usnesení budou v úterý v poledne poslanci Evropského parlamentu diskutovat s předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem a hlavním vyjednavačem EU Michelem Barnierem o pokroku dosaženém v prvních čtyřech kolech jednání s britskou vládou o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie.


Jakákoliv smlouva o vystoupení uzavřená na konci jednání mezi Spojeným královstvím a EU bude vyžadovat souhlas Evropského parlamentu.


http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170927IPR84822/brexit-nedostatek-pokroku-v-jednanich-o-podminkach-rozvodu


Rozprava:  úterý, 3. října

Hlasování: úterý, 3. října

Postup: Vyjádření Evropské rady a Evropské komise s rozpravou a usnesením

 

#EUCO #Brexit @MichelBarnier @EU2017EE