Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Hotline-Newsdesk

06-06-2014 - 09:53
 

Formou pomoci pracovníkům v audiovizuální oblasti při získávání informací je Hotline, která je připravena poskytnout novinářům přesné a věcné informace, aniž by si činila nárok na vliv na jejich redakční rozhodnutí.


Hotline oddělení audiovizuální techniky Evropského parlamentu má za cíl pomáhat novinářům získat přesné informace pro zpravodajství nebo pořady o Evropské unii.


Pracovníci Hotline jsou dynamičtí, hovoří několika jazyky a dobře se orientují v prostředí evropských institucí. Jsou vzděláním novináři a rozumějí potřebám sdělovacích prostředků. Na žádosti o informace reagují pohotově a vyřídí je včas před uzávěrkou.


Úhel pohledu členských států
 Hotline přednostně poskytuje informace, které mají dopad jak na evropské úrovni, tak na úrovni členských států. Klade důraz na aktuální evropská témata, která mají vliv na politiku členských států.


Pravidelně informujeme novináře o blížících se událostech: o schůzích parlamentních výborů, o plenárních zasedáních, o schůzích delegací, o tiskových konferencích, o mimořádných zasedáních, o návštěvách hlav států a předsedů vlád atp. V případě mimořádných událostí, které mají vliv na politiku EU a členských států, kontaktujeme sdělovací prostředky telefonicky nebo elektronickou poštou.


Můžeme rovněž na žádost sestavovat profily poslanců EP, v nichž jsou uvedeny oblasti jejich odbornosti, jejich jazykové znalosti a jiné důležité informace.

Odkaz : 20140409SRV43027
Aktualizováno: ( 25-01-2017 - 15:54)
 
 
   

 

 
 
 
 
Hotline newsdesk
 
 
Olivier AMORY
 
 
Isabelle ZERROUK
France, Belgium, Luxembourg, Germany, Austria, Slovakia, Czech Republic, Hungary
 
 
Maria BRIANCHON
Ireland, UK, Netherlands, Denmark, Sweden, Finland
 
 
Eliana DRITSAS
Greece, Cyprus, Slovenia, Croatia, Malta, Latvia, Lithuania, Estonia, Poland
 
 
Eulalia MARTINEZ D'ALÒS-MONER
Portugal, Spain, Italy, Romania, Bulgaria