Sdílet tuto stránku: 

Sledujte veřejné slyšení o zadávání veřejných zakázek v přímém přenosu ©BELGA_MONKEY 

EU v současné době reviduje svá pravidla o zadávání veřejných zakázek. Nová pravidla by měla být jednodušší a účinnější, měla by podpořit investice a oživit ekonomickou aktivitu a zároveň zajistit transparentnost a efektivitu. V úterý odpoledne pořádá Výbor pro vnitřní trh veřejné slyšení o tom, jak těchto cílů dosáhnout. Prostřednictvím našeho přímého přenosu můžete být u toho.

Veřejné zakázky hrají v ekonomice Evropské unie důležitou roli. Veřejné orgány a instituce vydávají na zboží, práce a služby prostřednictvím veřejných zakázek zhruba 18% hrubého domácího produktu EU. Veřejné zakázky se týkají široké řady dodávek, počínajíc veřejnou infrastrukturou až po všechny druhy služeb poskytovaných státem.


Prostřednictvím nových pravidel EU usiluje o zajištění rovných podmínek pro všechny účastníky výběrových řízení, zejména pak pro ty, kteří se účastní výběrových řízení v jiných zemích EU než tam, kde mají sídlo.


Cílem revize současných pravidel je zefektivnit systém zadávání veřejných zakázek. Zvláštní pozornost bude věnována  veřejným zakázkám spojeným s veřejnými službami. Pro ty jsou potřeba zvláštní pravidla, např. snížení požadavků pro menší přeshraniční kontrakty v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a školství, kde je potřeba vypracovat zvláštní podmínky tak, aby byla zajištěna dostupnost těchto služeb pro nejzranitelnější skupiny.


Co se týče kritérií pro výběr vítězů veřejných zakázek, je potřeba přechod od jediného kritéria "nejnižší ceny" ke zhodnocení celkového ekonomického přínosu.  Nová pravidla by měla vyřadit nabídky s "mimořádně" nízkou cenou nebo s "mimořádně" dlouhým seznamem subdodavatelů. V těchto případech totiž hrozí, že nebudou dodržována pravidla týkající se životního prostředí nebo pracovní podmínky. Všichni subdodavatelé by měli splňovat stejné podmínky, jako ty, které jsou uloženy hlavnímu dodavateli.


Evropská komise a Evropský parlament také chtějí zajistit vyšší účast malých a středně velkých podniků. Pomoci by měly například přímé platby těmto podnikům,  pokud se projektu účastní jako subdodavatelé.

Velký důraz se klade na tzv. e-zakázky. Veškerá výběrová řízení na veřejné zakázky by měla v budoucnu probíhat v elektronické podobě.


V neposlední řadě pak má revize pravidel vyjasnit a rozšířit výběrová kritéria týkající se životního prostředí, ekonomické udržitelnosti a společenských hledisek, a mělo by být možné vyloučit z výběrových procesů firmy, které porušují stávající normy v těchto oblastech. 


Veřejné slyšení probíhá v úterý 20. března od 15:00 do 17:30 hodin a vedle poslanců se ho zúčastní i experti. Jednání můžete prostřednictvím našich webových stránek sledovat naživo.Zpravodajem Evropského parlamentu v oblasti zadávání veřejných zakázek je belgický socialista Marc Tarabella.