„Lákat investory prostřednictvím zvláštních daňových režimů je proti pravidlům EU,“ říká poslanec Ferber k případu Apple 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Markus Ferber, německý křesťanský demokrat, se daňovými opatřeními v EU zabývá již mnoho let 

Rozhodnutí Evropské komise, že by firma Apple měla doplatit Irsku až 13 miliard eur na daních, se pravděpodobně stane určitým milníkem. Komisařka Vestager dostala od pléna Parlamentu během debaty 14.9. plnou podporu svého přístupu. Podle Markuse Ferbera, jednoho z prominentních poslanců zabývajících se problematikou daní, musí státy EU pochopit, že lákat investory poskytnutím selektivních daňových režimů je nezákonné a proti pravidlům, která si paradoxně stanovily samotné členské země.

Před zvláštní výbor zabývající se daňovými rozhodnutími členských států byly před časem předvolány velké nadnárodní společnosti včetně firmy Apple. Jak vysvětlily svůj postoj k principu, že daně je potřeba platit tam, kde jsou vytvářeny zisky?

Velmi si to usnadňují. Jejich stanovisko je, že všechno je legální, protože se na ně vztahují zvláštní daňová rozhodnutí a platí daně, které jim daný stát vyměří. Viděno z jejich hlediska je to pravda.

Proto také Komise nevyšetřovala přímo firmy jako Apple, IKEA, Fiat nebo Starbucks, ale vyšetřovala Nizozemí, Lucembursko a Irsko. Jde o to, aby členské státy neposkytovaly vybraným podnikům výhodnější daňové zacházení než ostatním.

To je zásada, kterou členské státy musí pochopit. Mohou samozřejmě lákat investory, ale musíme se naučit, že přitáhnout investice prostřednictvím selektivních daňových výhod je podle pravidel EU protiprávní. Dokud to nechápou v evropských hlavních městech, nemůžeme si stěžovat na nadnárodní firmy.

Můžeme interpretovat rozhodnutí Komise ve věci Irsko a Apple jako silné poselství, že všichni musí dodržovat pravidla EU pro poskytování státní podpory a platit spravedlivě vypočítané daně?

Jestliže velké mezinárodní společnosti platí jenom třetinu daní ve srovnání s malými a středními podniky, pak je to něco, co musíme změnit. Ti, kdo v určité zemi vytvářejí zisky, z nich v té stejné zemi musí odvádět daně. To se dnes neděje.

Jak je tento verdikt Komise vykládán z pohledu průmyslu? Nabízí Evropa i nadále stabilní podnikatelské prostředí pro zahraniční investice?

Evropa je nejrozvinutější jednotný trh na světě a dává přístup k 500 milionům lidí. Žádný jiný region takovou výhodu nemá. Za druhé, EU zaručuje právní jistotu. Na světě je jenom několik málo trhů, které jsou právně stejně dobře vyvinuté jako ten evropský.

Kterým směrem půjde budoucí vývoj? Máme očekávat změnu mezinárodního daňového systému?

To je těžká otázka. Po roce 2008 jsem si myslel, že všechny státy na světě mají vůli postoupit směrem k řádnému a spravedlivému systému zdanění. Ale když se dnes podíváte na výsledek, máme na mezinárodní úrovni jenom akční plán OECD (anti-BEPS) proti umělému snižování daňových základů a přesouvání zisků.

Státní podpora v zemích EU narušuje hospodářskou soutěž a vnitřní trh a tato narušení musí být vyřešena uvnitř EU. Jestli nemáme zameteno před vlastním prahem, nebudeme mít dobrou vyjednávací pozici vůči dalším partnerům.

Proto si opravdu cením snah Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž a komisařky Vestager. V Parlamentu má plnou podporu napříč politickými frakcemi.

Máme dluh vůči našim občanům: Nemůžeme tolerovat situaci, kdy někteří mají zvláštní zacházení a většina nemá šanci.


Tento rozhovor byl publikován 6.9.2016 a aktualizován po plenární debatě 14.9.2016.

poslanec Markus Ferber 
  • Člen zvláštních výborů k daňovým rozhodnutím a podobným opatřením  
  • Zapojen do vyšetřování daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem ve výboru k Panama Papers 
  • První místopředseda hospodářského výboru 
  • Předsedá skupině zabývající se hospodářskou soutěží 
  • Zpravodaj parlamentního stanoviska k návrhu automatické výměny informací o daňových odvodech