Osobní důchodové pojištění platné v celé EU 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Produkt osobního důchodového spoření, který bude jednoduchý a celoevropsky přenositelný, má lidem usnadnit a rozšířit nabídku spoření na penzi.

Osobní spoření na důchod může být vítaným doplňkem toho, co dostanete od státu  

Parlament 4. dubna 2019 odsouhlasil návrh, který by měl představovat doplnění pro dosavadní systémy spoření na důchod v jednotlivých zemích EU a přinést tak spotřebitelům větší výběr i zabezpečení úspor.


„Dodali jsme to, co jsme slíbili. Tedy skutečně celoevropský penzijní produkt, kterému budou lidé moci důvěřovat, bude jednoduchý a výhodný pro lidi," popsala nový systém nizozemská poslankyně za liberály Sophie in 't Veld, která byla zpravodajkou návrhu. Připomněla, že se jedná pouze o doplňkovou službu, která v žádném případě nenahrazuje státní důchodové systémy. "Přispěje k sociální Evropě, která se stará o lidi,“ dodala nizozemská poslankyně.


Osobní penzijní produkty


Osobní důchodové pojištění, takzvaný třetí pilíř spoření na penzi, není povinné, ale peníze z něj se vám připočítají k tomu, co dostanete od státu či zaměstnavatele. Prostředky, které si takto spoříte, jsou zhodnocovány investováním do různých finančních produktů a na kapitálových trzích.


Výhody pro spotřebitele i poskytovatele


V jednotlivých zemích EU existuje mnoho různých typů osobního důchodového spoření, které se mezi sebou značně liší. Celoevropský osobní penzijní produkt (PEPP) by na trh přinesl jednoduchou doplňkovou alternativu se standardizovanými vlastnostmi a přehlednými cenami. Spotřebitelé budou také mít prospěch z přenositelnosti spoření v rámci EU.

Nová pravidla podle poslankyně Sophie in 't Veld přinesou spotřebitelům rozsáhlá práva: například dohled Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, jasné informace poskytované spotřebiteli či poradentsví klientům, aby věděli, jaký produkt kupují a co od něj mohou očekávat.


Výhody rovněž přinese lidem, kteří se přestěhují do jiné členské země. Kdo bude mít celoevropský osobní penzijní produkt a přestěhuje se například za prací do jiné země EU, bude moci i nadále spořit u téže správcovské společnosti. Poskytovatelé zas budou moci prodávat své penzijní produkty většímu množství lidí, rozloží tak svá rizika a díky úsporám z rozsahu sníží své náklady i ceny.


Aktiva spravovaná na trhu osobních penzijních fondů by mohla díky PEPP dosáhnout do roku 2030 až trojnásobku současného stavu a hodnoty 2,1 bilionů eur. Vyplývá to ze studie, kterou cituje Evropská komise.


Střadatelé si budou moci vybrat z více investičních možností a sami si určit riziko, které jsou ochotni podstoupit. K dispozici bude základní varianta, u níž náklady a poplatky za základní PEPP nepřekročí 1 % nahromaděného kapitálu ročně. Pokud bude střadatel chtít přejít k jinému poskytovateli, poplatky za změnu budou zastropovány.


Podpořit daňové pobídky


Motivovat k osobnímu penzijnímu pojištění mohou daňové pobídky. Poslanci proto ještě přijali zvláštní doporučení, aby státy EU podpořily celoevropské osobní penzijní produkty pomocí daňových pobídek pro střadatele. Státy by buď mohly podrobit tyto produkty stejnému preferenčnímu režimu jako národní produkty, nebo by se mohly společně dohodnout na jednotné evropské daňové úlevě.


Další postup

Novou legislativu ještě musí schválit Rada (členské státy). Vstoupí v platnost po dvaceti dnech od zveřejnění v Úředním věstníku. Na transpozici legislativy do národních právních řádů budou mít země 12 měsíců.