Parlament podpořil jmenování Itala Enrii šéfem Rady dohledu ECB 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Parlament udělil souhlas se jmenováním Andrey Enrii předsedou Rady dohledu Evropské centrální banky, která dohlíží na nejdůležitější banky v eurozóně. Více o pravomocích Rady v našem článku.

Ital Andrea Enria získal podporu Parlamentu pro své jmenování do funkce Rady dohledu ECB.  

Sedmapadesátiletý Ital, který v současnosti šéfuje Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA), byl poslanci potvrzen jako vhodný kandidát do čela rady dohledu Evropské centrální banky (ECB) na plénu 29.11., ale potřebuje ještě získat podporu Rady (členských států). Pokud členské státy jeho jmenování posvětí, nahradí od 1. ledna příštího roku dosavadní předsedkyni rady Danièle Nouy.

Dohled nad bankami na úrovni EU

Evropská centrální banka začala dohlížet na banky od roku 2014, což byl první krok k vytvoření takzvané bankovní unie. Zatímco do té doby byly všechny banky pod dohledem národních orgánů, rozhodnutí o zavedení jednotného mechanismu dohledu znamenalo, že ty nejdůležitější banky v eurozóně jsou nyní pod přímým dohledem ECB. Cílem tohoto opatření je zajistit stabilitu bank i celého bankovního systému a to, aby pro všechny velké hráče platila stejná pravidla.

V současnosti tak ECB dohlíží na 118 bankovních ústavů, avšak jejich počet se neustále zvyšuje. Týká se to těch největších bank, které operují s více než 30 miliardami eur a působí ve více zemích. Menší banky nadále zůstávají pod kontrolou národních bankovních institucí.

Dohled ECB v praxi znamená, že ECB může provádět inspekce, zda banky dodržují pravidla EU; zda vyčlenily dostatečný kapitál pro zmírnění rizik a v krajním případě může ECB dokonce odebrat bankovní licenci.

Na tuto dozorčí funkci Evropské centrální banky dohlíží Evropský parlament. ECB poslancům předkládá každoročně zprávu o svém bankovním dohledu na veřejném slyšení. Předseda rady dohledu pravidelně dochází zodpovídat otázky členů hospodářského výboru.

Co je potřeba udělat?

Řadu bank v Evropě zasáhla ekonomická a finanční krize, která vypukla v roce 2008. Některé z nich se stále potýkají s nesplácenými půjčkami.

Andrea Enria ve svém projevu před hospodářským výborem prohlásil, že se zasadí především o odstranění těchto špatných aktiv a že bude podporovat integraci celého sektoru. „Bankovní unie nepřežije, pokud nás příští krize zasáhne v době, kdy se budeme stále vypořádávat s problémy způsobenými předchozí krizí nebo řešit trh rozdělený podle národních pravidel,“ řekl Enria.

Enria rovněž nesouhlasí s názorem, že některé banky jsou příliš velké na to, abychom je nechali zbankrotovat. „Banky mohou selhat. Selhání banky nemusí nutně znamenat selhání dohledu,“ sdělil.