Lepší práva pro zákazníky internetových i kamenných obchodů 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Jako spotřebitelé budeme mít silnější práva při nákupu zboží a digitálního obsahu, a to jak na internetu tak v kamenných obchodech. Parlament schválil potřebná pravidla.

V úterý 26. března Evropský parlament přijal návrhy dvou nových směrnic, které posílí právo spotřebitelů na náhradu, pokud si zakoupí vadné zboží. Pravidla se budou vztahovat na fyzické i digitální zboží a budou jednotná pro všechny prodejce v EU.

Digitální obsah

V mnoha evropských zemích ještě neexistují jasná pravidla pro prodej digitálního zboží, jako jsou mobilní aplikace, hudba nebo hry. Pokud například zakoupená hra nefunguje, jak by měla, spotřebitel často neví, zda má právo na náhradu a jak má při reklamaci postupovat. Směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu má tento problém vyřešit.

Vztahuje se nejen na jednorázové nákupy, například když si koupíte hru do chytrého telefonu, ale i na předplatné, když každý měsíc platíte za přístup k hudbě nebo filmům. Spotřebitel bude navíc chráněn nejen, když za obsah zaplatí penězi, ale i tehdy, jestliže obsah dostane výměnou za své osobní údaje, jako je to například na sociálních sítích.

Pokud problém s digitálním obsahem nebo službou nebude vyřešen v rozumné lhůtě, spotřebitel bude mít právo na slevu nebo vrácení peněz a to do 14 dní.

Fyzické zboží

Někde je software součástí fyzického zboží - například u chytré ledničky. Takové případy upravuje směrnice o prodeji zboží.

Nová pravidla se vztahují na online a offline prodej fyzického zboží všude v EU a mají přinést jednotnou úroveň ochrany ve všech členských státech. Tvůrci směrnice očekávají, že firmám přinese více právní jistoty a zvýší důvěru spotřebitelů. To by mohlo zvlášť malým firmám přinést více příležitostí prodávat do zahraničí.

Nové lhůty

Češi, stejně jako Finové, Chorvati stejně jako Francouzi, zkrátka zákazníci všude v EU budou mít dva roky na reklamaci vadného zboží u prodejce bez ohledu na to, jestli je to mobilní aplikace nebo třeba pračka.

Nová pravidla navíc prodlužují dobu, během níž je zákazník zproštěn důkazního břemene. Pokud se chyba objeví ve lhůtě do jednoho roku od doručení nebo stažení, bude se vycházet z toho, že existovala od začátku a zákazník nebude v tomto čase povinen dokazovat, že zboží, služba nebo digitální obsah měly vady již při zakoupení.

Další postup

Obě směrnice schválili ministři členských zemí (Rada) 15. dubna 2019. Jednotlivé unijní země mají dva roky na zapracování pravidel do svých právních řádů.

Mezi stínovými zpravodaji směrnice o poskytování digitálního obsahu byl v Parlamentu Jiří Maštálka ze skupiny levice.