Evropské záležitosti 

Produkty pro tuto kategorii 

© European Union 2019 -EP        

Evropské záležitosti 
 

Série slyšení, kdy budou poslanci prověřovat schopnosti kandidátů na komisaře, je klíčový moment. Poslanci přímo zvolení v evropských volbách spoluurčují, kdo povede unijní exekutivu.

INFOGRAFIKA: předseda, místopředsedové, kvestoři Evropského parlamentu - kdo je kdo a jaké mají pravomoci        

Evropské záležitosti 
 

Předsednictvo je řídící orgán Parlamentu. V infografice vám představujeme jeho složení a kdo je za co odpovědný. Mezi místopředsedy EP jsou nyní dva Češi: Dita Charanzová a Marcel Kolaja.

Politické skupiny v Evropském parlamentu: Socialisté a demokraté        

Evropské záležitosti 
 

Skupina sociálních demokratů (S&D) je co do počtu poslanců druhá nejsilnější v současném Parlamentu. Poslanci za Česko v ní v tomto funkčním období nejsou.

Politické skupiny v Evropském parlamentu: Identita a demokracie        

Evropské záležitosti 
 

Identita a demokracie (ID je nová skupina současného Parlamentu a co do počtu poslanců pátá ze sedmi. Mezi jejími členy jsou i dva Češi za SPD.

Priority skupiny Renew Europe        

Evropské záležitosti 
 

Skupina „Renew Europe“ neboli Obnova Evropy je třetí nejsilnější v současném Parlamentu a následovnicí frakce liberálů. Za Česko jsou jejími členy poslanci (za) hnutí ANO.