Právníci-lingvisté: jak zajistit, aby právní předpisy EU byly ve všech jazycích stejné 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Dobře napsané a konzistentní právní předpisy EU jsou velmi důležité, aby je občané a podniky byly schopny pochopit a aby je členské státy mohly řádně provádět 

27 členských zemí, 23 oficiální jazyky, 1 sada zákonů. Jak zajistit, aby pravidla EU zněla stejně v celé Unii? Tři parlamentní právníci-lingvisté si s námi povídali o své práci, jejích cílech, výzvách a záludnostech.

"Naším úkolem je zajistit kvalitu právních předpisů EU ve všech 23 oficiálních jazycích EU a právní a jazykový soulad mezi jednotlivými jazykovými verzemi. Dobře napsané a konzistentní právní předpisy EU jsou velmi důležité, aby je občané a podniky byly schopny pochopit a aby je členské státy mohly řádně provádět," vysvětluje jeden z právníků-lingvistů v Evropském parlamentu, Hugo, který pochází z Velké Británie.


Jazykoví právníci a překladatelé: dvě odlišná povolání


Rozhodně si nepleťte právníka-lingvistu s překladatelem. Jak vysvětluje rumunský právník-lingvista Viorel: "Neposkytujeme zdaleka jen jazykové a překladatelské služby. Naše hlavním cílem je na požádání poskytovat poradenství při navrhování dokumentů a procesních otázkách v jazyce, ve kterém je text připravován,  a druhotnou částí naší práce, ne snad méně důležitou, ale méně objemnou, je ověřování překladů."


Navrhování, poradenství, kontrola


Každý právník-lingvista pracuje na dvou frontách. Je součástí mezinárodního týmu, který se věnuje určitému tématu a který je přiřazen k jednomu nebo dvěma parlamentním výborům, kde pomáhá s vypracováním návrhů právních předpisů, většinou v angličtině. Dále pak patří k 2-3 člennému týmu právníků-lingvistů v jeho mateřském jazyce, kde kontroluje překlady vypracovaných textů.


Právníci-lingvisté netráví celý den u svého počítače, ale účastní se i jednání. Je to nutné, jak potvrzuje Češka Hana: "Během jednání můžeme vystoupit a říct: 'tohle nebude fungovat, mělo by to být formulováno trochu jinak'. Nesnažíme se politikům říkat, co mají dělat, ale pokud mají zájem, můžeme jim poradit." Viorel si přítomnost při jednáních pochvaluje: "nemůžeme odvést dobrou práci, pokud nevíme, co je v sázce, jaké jsou politické zádrhele a které věci jsou citlivé."


Právníci s citem pro jazyk


Každý právník-lingvista v Evropském parlamentu musí projít výběrovým řízením, během kterého se prověřují jak jeho právní kvalifikace, tak znalosti jazyků. "Musíte mít právní vzdělání a kromě své mateřštiny ovládat ještě dva další jazyky," vysvětluje Hugo. A Hana dodává: "Jazykový právník musí mít i cit pro jazyk. Když pomáháme při přípravě právních předpisů v angličtině nebo francouzštině, snažíme se představit si, jak bude ten text přeložen do jiných jazyků, abychom se vyhnuli vágním a nejasným formulacím."


Udržet si svěží a čistou mateřštinu


Všichni se shodují, že jim dá někdy zabrat ubránit se používání tzv. eurospeaku. "Vždycky se snažím vyhnout anglicismům všude tam, kde existuje srovnatelný český výraz," říká Hana. "Snažíme se, aby byl náš jazyk čerstvý a co nejčistší, bez cizích slov," souhlasí Viorel. Při udržování čisté mateřštiny jim pomáhá například čtení klasické literatury. Zároveň ale musí sledovat, jak se jazyk vyvíjí, aby nezněli archaicky. "Nemůžeme se bránit používání slov, která jsou specifická pro politiky EU. Musíme se ale ujistit, že je používáme na správném místě a v rozumných mezích," uzavírá Hugo.


Mezinárodní spolupráce


Parlamentní právníci-lingvisté úzce spolupracují se svými kolegy z ostatních institucí EU, zejména z Rady. Jsou také v kontaktu s Úřadem legislativního poradce ve Sněmovně reprezentantů Kongresu Spojených států. "Od právníků Kongresu se toho můžeme hodně naučit, tahle služba tam funguje už skoro celé století," vysvětluje Hugo.


Co je na jejich práci těší?


Haně připadá její práce čím dál zajímavější i díky tomu, že se stále častěji účastní už raných fází přípravy legislativních návrhů. "Můžeme tak do konečného textu vnést naše zkušenosti a analytické a diplomatické schopnosti," vysvětluje.  "Máme rádi výzvy,  a následný dobrý pocit z každého předpisu, který je napsán správně. Možná to není nic ohromujícího, ale alespoň jsme v některých případech přispěli k tomu, že texty jsou srozumitelné a použitelné," doplňuje Viorel.

Seznamte se 
  • Hugo, Velká Británie: pracuje jako parlamentní právník-lingvista 4 roky. Předtím pracoval v právnické firmě, pro britskou vládu a pro Evropskou komisi. Kromě rodné angličtiny mluví italsky, francouzsky a švédsky.  
  • Viorel, Rumunsko: v Evropském parlamentu pracuje 5 let, předtím pracoval v rumunské státní správě. Kromě rumunštiny mluví anglicky, francouzsky a částečně německy.  
  • Hana, Česká republika: v Evropském parlamentu pracuje už téměř 6 let. Předtím pracovala pro české ministerstvo zahraničí a u Soudního dvora EU. Kromě češtiny ovládá angličtinu, francouzštinu, švédštinu, slovenštinu, částečně němčinu a ruštinu a základy řečtiny.