Nositel Sacharovovy ceny Denis Mukwege: "Ženské tělo se stalo opravdovým bitevním polem" 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Denis Mukwege převzal 26. listopadu Sacharovovu cenu za rok 2014. 

"Ženské tělo se stalo opravdovým bitevním polem a znásilnění se používá jako válečná zbraň," řekl konžský lékař Denis Mukwege, když ve středu 26. listopadu přijímal ve Štrasburku Sacharovovu cenu za svobodu myšlení za rok 2014. Evropský parlament Dr Mukwegeho ocenil za to, že svůj život zasvětil tisícům obětí znásilnění a brutálního sexuálního násilí, které je pácháno během konfliktu v Demokratické republice Kongo.

Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz vyjádřil obdiv a hlubokou úctu Denisi Mukwegemu za jeho práci lékaře, i jako člověku, který bojuje za ženskou důstojnost, za spravedlnost a mír ve své zemi. "Beztrestnost znásilňování v ozbrojených konfliktech je něco, co musí skončit! (...) Musí být trestáno jako každý jiný válečný zločin," řekl Martin Schulz.


Martin Schulz na slavnostním zasedání přivítal také zástupce finalistů Sacharovovy ceny za rok 2014, kteří usedli v publiku: Jelizavetu Šepetylnykovu zastupující hnutí EuroMajdan, a Dinaru Yunus, dceru vězněné Leyly Yunus, zakladatelky Institutu pro mír a demokracii v Ázerbájdžánu.

 

Tím, že jste mi udělili Sacharovovu cenu, jste "přitáhli světovou pozornost k potřebě chránit ženy v období ozbrojených konfliktů, odmítli jste být lhostejní k jedné z největších humanitárních katastrof moderní doby," řekl Denis Mukwege poslancům.


Ale "tato cena nebudete mít pro ženské oběti sexuálního násilí žádný význam, pokud se k nám nepřidáte v našem úsilí o mír, spravedlnost a demokracii," upozornil. "Společně - političtí činitelé, občanská společnost, občané, muži a ženy - musíme prohlásit znásilňování jako válečnou zbraň za nepřijatelné," dodal.


Demokratická republika Kongo: "ani mír, ani válka"

 

"Strávili jsme příliš mnoho času a energie řešením následků. Teď přišla chvíle, abychom se zabývali příčinami," řekl Denis Mukwege, který apeloval na EU a její členské státy, aby použily všech nástrojů, které mají, na podporu vyřešení konfliktů v regionu.


"Spravedlnost by měla být také středem mírového procesu, a boj proti beztrestnosti (…) by měl být posílen," dodal. "V každé znásilněné ženě vidím svou manželku, v každé znásilněné matce vidím svou matku a v každém znásilněném dítěti vidím své děti," řekl Denis Mukwege.

 

Denis Mukwege

 

Denis Mukwege je mezinárodně uznávaným odborníkem na léčbu patologických a psychosociálních zranění a problémů způsobených sexuálním násilím. Tento 59letý gynekolog založil v roce 1998, během občanské války v Demokratické republice Kongo, nemocnici Panzi v Bukavu, kde dodnes ošetřuje oběti sexuálního násilí, které utrpěly vážná zranění.


Sacharovova cena

 

Evropský parlament Sacharovovu cenu od roku 1988 uděluje každý rok jako ocenění výjimečným osobnostem nebo organizacím za jejich úsilí v boji za lidská práva a základní svobody. Loni Sacharovovu cenu získala pákistánská bojovnice za vzdělání dívek Malalaj Júsufzai. Vítěz Sacharovovy ceny obdrží 50 tisíc eur.