Sdílet tuto stránku: 

Vítězové Soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany 2014 představili své projekty v Evropském parlamentu. 

Je vám 16-30 let a organizujete projekt s evropským rozměrem? Nebo někoho takového znáte? Od 2. prosince se mohou projekty, které mladé lidi seznamují s myšlenkou evropské integrace, začít hlásit do osmého ročníku soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany. Vítězové se dočkají nejen uznání a rozšíření povědomí o jejich aktivitách, ale i finanční odměny, která může jejich projekty posunout o krok dál. Dámy a pánové, ročník 2015 začal! Přihlášky můžete podávat do 2. února 2015.

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany


"Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany" od roku 2008 každoročně uděluje Evropský parlament společně s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách. Cena se uděluje projektům, které realizují mladí lidé ve věku 16-30 let a které prohlubují vzájemné pochopení, podporují rozvoj společného smyslu pro evropskou identitu a uvádějí reálné příklady Evropanů žijících v jednom společenství.


Nejlepší projekt získá odměnu ve výši 5 tisíc eur, druhý nejlepší 3 tisíce eur a třetí 2 tisíce eur. Kromě finančního ocenění budou zástupci tří vítězných projektů na podzim pozváni na návštěvu Evropského parlamentu. Představitelé všech 28 vítězných národních projektů budou pozváni na čtyřdenní návštěvu německých Cách v květnu 2015.


Vítězové ročníku 2014


Zástupcům tří vítězných projektů ročníku 2014 se 1.-2. prosince dostalo pozvání do Evropského parlamentu v Bruselu. Setkali se zde s předsedou Parlamentu Martinem Schulzem a dalšími poslanci a ve Výboru pro kulturu a vzdělávání představili své úspěšné projekty. Zeptali jsme se jich na to, co jim výhra v soutěži o cenu Karla Velikého pro mladé Evropany přinesla a jaké jsou jejich plány do budoucna.


První cenu získal dánský projekt Our Europe (Naše Evropa). Jeho aktéři cestovali 12 měsíců po celé Evropě, žili v domácnostech mladých lidí a natáčeli s nimi rozhovory. Ty potom zveřejnili na webových stránkách projektu. Zástupci projektu se domnívají, že jim cena dodala "hodně sebevědomí" a chuť "získat ještě víc prostředků pro nové projekty."


Na druhém místě se umístil nizozemský projekt JouwDelft & Co. Na tomto kongresu mládeže se na jeden týden sešlo 55 mladých lidí z celé Evropy, aby diskutovali o nezaměstnanosti mladých lidí. Závěry kongresu shrnuli do usnesení, které předali Evropskému parlamentu. Cena "dává mladým lidem skutečnou pobídku, aby se ozvali a něco udělali," řekli nám zástupci projektu.


Třetím místem ocenila porota kyperský vzdělávací projekt Employment4U. V jeho rámci proběhlo několik dílen a seminářů, na kterých se mladí lidé učili, jak hledat práci a rozvíjet určité dovednosti. Organizátoři projektu zjistili, že mladí lidé nejsou ze školy na pracovní trh dobře připraveni a neumí si najít správnou profesní dráhu. Emloyment4U by se podle jeho zástupců chtěl "stát nevládní organizací a uskutečňovat více projektů, jako je tento, nebo je organizovat ve větším rozsahu."


Podrobnosti o vítězných projektech a o tom, jak přihlásit svůj projekt do nového ročníku Soutěže a Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany najdete prostřednictvím odkazů v pravém sloupci.

Kalendář soutěže 
  • 2. prosince 2014: zahájení soutěže a spuštění on-line přihlášek 
  • 2. února 2015: uzávěrka přihlášek 
  • 13. března 2015: výběr 28 projektů národními porotami 
  • 23. dubna 2015: výběr 3 vítězných projektů evropskou porotou 
  • 12. května 2015: slavnostní vyhlášení v Cáchách