Průzkum veřejného mínění: V jakých oblastech chtějí Evropané více EU 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Boj proti terorismu by měl být pro EU prioritou číslo jedna následovaný opatřeními proti nezaměstnanosti a bojem proti daňovým podvodům. Další prioritní témata jsou podle převážné většiny Evropanů migrace, ochrana vnějších hranic a životní prostředí. Vyplývá to z průzkumu Eurobarometru provedeného Evropským parlamentem, kdy byli v Evropě občané dotázáni, jestli by měla EU v patnácti konkrétních oblastech zasahovat více nebo méně. Detaily se dozvíte v článku a v naší interaktivní infografice.

celkového shrnutí vyplývá, že v třinácti z patnácti oblastí by podle většiny respondentů průzkumu měla EU zasahovat více než dnes.


V čem by měla EU dělat víc než doposud?


Evropská unie by podle 82 % Evropanů měla více bojovat proti terorismu a tento výrok platí pro 86% Čechů. Boj proti nezaměstnanosti vyšel v celkovém průměru pro Evropany jako priorita číslo dvě. V Čechách je až na šestém místě; 66% respondentů si u nás myslí, že je potřeba v oblasti nezaměstnanosti více aktivity EU.


Podívejme se detailněji na prioritu terorismus: 40% respondentů hodnotí riziko teroristického útoku jako vysoké. Tři opatření, která Evropané považují za nejnaléhavější, jsou řešení financování teroristických skupin (42%), boj proti příčinám terorismu a radikalizace (41%) a posílení kontroly vnějších hranic EU (39%). Na všech třech v současnosti Evropský parlament pracuje. V Čechách je podíl těch, kdo hodnotí hrozbu terorismu jako velmi vysokou, poloviční (20%) oproti celkovému průměru EU; jinak se ale shodneme na konkrétních opatřeních proti terorismu. Čeští respondenti kladou v tomto kontextu největší a výrazný důraz na ochranu vnějších hranic Evropy.

Kromě toho chce v celoevropském průměru 75% respondentů více činnosti EU v oblasti boje proti daňovým podvodům, 74% v oblasti migrace, 71% v ochraně vnějších hranic, zatímco 67% by chtělo vidět více EU v oblasti ochrany životního prostředí.

Role Evropského parlamentu


Parlament již pracuje na nových iniciativách v oblastech, které z průzkumu vyšly jako priority. Například v oblasti boje s terorismem připravují poslanci zákony, podle nichž by všude v EU měl být podíl na přípravě teroristických útoků trestný, a také zpřísnění pravidel pro nabývání a držení střelných zbraní. Co se týče ochrany vnějších hranic, poslanci schválili pravidla, která umožní užší spolupráci agentury pro vnější hranice (Frontex) a národních orgánů na ochranu hranic. Pokud jde o zdanění, Parlament zřídil výbor vyšetřující podezření, že některé členské státy nastavují zvláštní pravidla pro zdanění velkých nadnárodních firem. Minulý měsíc a v reakci na skandál Panama Papers byl také ustaven výbor vyšetřující praní špinavých peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky.

Jak to vidí Češi


Tři ze čtyř Evropanů a stejný podíl Čechů věří, že to, co Evropany spojuje, je důležitější než to, co je rozděluje. Prioritní oblasti, kde by Češi chtěli vidět více EU, jsou: terorismus, kontrola vnějších hranic, otázky migrace a boj proti daňovým podvodům. Na opačné straně spektra se pro české respondenty umístila témata energetická bezpečnost a dodávky energie, průmyslová a hospodářská politika, rovnost příležitostí, zemědělství, zahraniční politika. U nich je většina dotazovaných Čechů spokojená se současnou úrovní činnosti Evropské unie anebo si myslí, že by EU měla dělat méně než doposud.


O Infografice

Tento speciální průzkum Eurobarometru Evropského parlamentu byl prováděn ve 28 členských státech Evropské unie ve dnech 9. až 18. dubna 2016 na reprezentativním výběru 27 969 respondentů


Kliknutím na infografiku v pravé liště můžete zjistit, v jakých konkrétních oblastech chtějí Evropané více EU podle jednotlivých politik i členských zemí.