Kolik poslanců se bude volit v eurovolbách 2019 (infografika) 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Jak se změní počet europoslanců za jednotlivé unijní země v příštím Parlamentu a po brexitu? Vysvětlujeme přerozdělení křesel.

Kolik bude europoslanců ve volebním období 2019 - 2024 

Poté, co Spojené království vystoupí z EU, bude část uvolněných křesel v Evropském parlamentu zmrazena a část přerozdělena. Změnu dle návrhu pléna z 13.6.2018 formálně potvrdila Evropská rada na konci června a budou se podle ní řídit příští evropské volby 23. - 26. května 2019 (v Česku se bude volit 24. - 25.5.2019).

 

Zeštíhlit o 46 křesel


V současnosti je Evropský parlament početně na svém maximu: 750 mandátů plus předseda EP je nejvyšší hranice počtu europoslanců stanovená unijními smlouvami. Po vystoupení UK má být stávajících 73 britských křesel využito následovně: 27 křesel přerozděleno těm zemím EU, které jsou podreprezentované, a 46 křesel zmrazeno a v případě rozšíření EU zcela nebo částečně přiděleno novým členským zemím.


Tím pádem bude počet europoslanců volených v roce 2019 celkem 705. Českou republiku bude nadále zastupovat 21 europoslankyň a europoslanců.


Nové rozdělení se má dle poslanců začít uplatňovat, až když Spojené království z EU opravdu vystoupí - podle očekávání na konci března 2019. Dokud k brexitu nedojde, v platnosti zůstane aktuální rozdělení mandátů.


Žádný členský stát nepřijde o místa

 

Schválený návrh počítá s tím, že žádné zemi EU nebudou křesla v EP ubrána. Čtrnáct zemí naopak získá mezi jedním až pěti křesly. Cílem je napravit stávající nerovnosti v zastoupení a lépe reflektovat současnou demografickou sílu jednotlivých zemí.


Klíč neurčuje utajený algoritmus. Přerozděluje se poměrným sestupným způsobem neboli podle principu degresivní proporcionality. Menší země mají méně poslanců než velké, zároveň ale jeden poslanec z velké země zastupuje více občanů než jeden poslanec z malé země. Je to kompromis mezi reprezentativním zastoupením v poměru k populaci a rovným zastoupením všech členských států. Státy s menší populací jsou tak určitým způsobem zvýhodněny na úkor těch velkých.

Rozdělení křesel v EP se v souvislosti s brexitem změní 

Proč je třeba přerozdělit křesla


Určení počtu poslanců za jednotlivé členské státy není v současnosti pevně dané. Musí respektovat určité základní parametry podle článku 14 Smlouvy o EU (minimální a maximální počty poslanců, princip poměrného sestupného zastoupení), ale jejich převedení do konkrétních čísel rozhodují členské státy před každými volbami do Evropského parlamentu.


Výběr předsedy Evropské komise v návaznosti na eurovolby


S výsledkem voleb do Evropského parlamentu by dle poslanců měl být provázán také výběr příštího šéfa unijní exekutivy - Evropské komise. Plénum v tomto směru přijalo 7.2.2018 usnesení, ve kterém upozorňuje, že odmítne schválit kandidáta na předsedu Komise, pokud by nevzešel z takzvaného výběru „Spitzenkandidaten“. Jeho podstatou je, že kandidáta na post předsedy Evropské komise navrhnou evropské politické strany ještě před eurovolbami. Při hlasování ve volbách do EP tak občané přeneseně volí i příštího šéfa unijní exekutivy. Podrobnosti o výběru spitzenkandidátů najdete v tiskové zprávě.


Nadnárodní kandidátky


Ústavní výbor v původním návrhu také doporučoval vytvoření společného volebního obvodu, který by zahrnoval celé území Unie. Volilo by se v něm na základě nadnárodní kandidátky sestavené jednotlivými skupinami spřízněných politických stran. Tento koncept ovšem nezískal dostatečnou podporu v hlasování pléna v únoru 2018.

Tento článek byl publikován 1.2.2018 a aktualizován 13.6.2018 na základě hlasování pléna plus 29.6.2018 na základě rozhodnutí Evropské rady.

Kritéria pro složení Evropského parlamentu 
  • Čl. 14 Smlouvy o EU stanoví, že celkový počet zástupců občanů Unie nesmí překročit 750 poslanců nepočítaje předsedu. Zastoupení musí být poměrně sestupné s minimálním počtem 6 poslanců na členský stát a maximálním 96