10 velkých úspěchů: co má Parlament na kontě za uplynulé období 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Přehled toho nejdůležitějšího, co poslanci během uplynulých pěti let prosadili pro zlepšení našeho každodenního života.

Levnější volání

Od poloviny června 2017 odzvonilo poplatkům za roaming. Můžete tak v celé EU volat, posílat SMS a surfovat na internetu, aniž budete platit víc než v Česku. Zůstat v kontaktu s vašimi blízkými během vašeho pbytu v zahraničí je ještě jednodušší od 15. května 2019, kdy začalo platit omezení cen přeshraničních hovorů a posílání SMS v rámci EU. Volání po EU vás přijde maximálně na 5 korun (19 centů) za minutu a odeslání SMS 1,5 koruny (6 centů).

Větší výběr při nakupování online

Evropští obchodníci musí zákazníkům umožnit přístup ke zboží a službám za stejných podmínek a stejnou cenu napříč EU bez ohledu na to, kde se kupující připojí na internet. Od 3. prosince 2018 skončilo zeměpisné blokování (geo-blocking) a přesměrovávání na místní verzi stránek.

Méně plastů v našich mořích a řekách

Evropa podnikla několik významných kroků k omezení plastového odpadu, který zamořuje naše životní prostředí. V roce 2015 Parlament schválil omezení plastových nákupních tašek. Podle průzkumů je od té doby 72 procent Evropanů používá méně. V březnu 2019 pak Parlament podpořil další významné opatření v boji proti plastovému odpadu, když přijal novou legislativu, která zakazuje některé plasty na jedno použití jako plastové talíře, příbory a brčka.


Zdravá planeta pro příští generace

Evropský parlament schválil v roce 2016 unijní ratifikaci klimatické Pařížské dohody a umožnil tak, aby vstoupila v platnost. Poslanci dlouhodobě podporují opatření ke snížení emisí skleníkových plynů a naopak podporují využívání obnovitelných zdrojů energie.

Bezpečná Evropa

V rámci boje proti terorismu a další závažné trestné činnosti Parlament v roce 2016 přijal směrnici, která ukládá leteckým společnostem předávat vnitrostátním orgánům data cestujících u všech letů ze třetích zemí do EU a naopak. Následující rok poslanci přijali opatření, která mají zastavit takzvané zahraniční bojovníky a teroristy-osamělé vlky. Parlament také zpřísnil právní předpisy EU o zbraních a jejich držení a schválil legislativu proti financování terorismu.


Bezpečnější online prostředí

Chránit lidi před narušením jejich soukromí online a sjednotit pravidla pro firmy, které nakládají s osobními údaji: to jsou cíle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR), které začalo platit od poloviny roku 2018. Evropané mají díky tomu lépe pod kontrolou, jak jsou jejich osobní data využívána. Poslanci také schválili reformu autorského práva tak, aby zohledňovalo i digitální prostředí.


Nižší účty za energie

Domácnost v EU může průměrně ušetřit až 500 eur (více než 12 tisíc korun) za energie díky zjednodušení označení energetické účinnosti domácích spotřebičů. Poslanci podpořili toto opatření v roce 2017.

Posílení práv pracujících

Nová opatření, která Parlament přijal v dubnu 2019, mají pomoct sladit pracovní a rodinný život rodičů, podpořit čerpání otcovské dovolené a zajistit rovné příležitosti pro muže i ženy. Poslanci rovněž posvětili novou legislativu, která zavádí minimální soubor práv pro osoby v příležitostném či krátkodobém pracovním poměru, typicky jde o práci pro platformy jako Uber či dovážkové služby.


Podpora ekonomického růstu

Parlament v prosinci 2018 posvětil uzavření obchodní dohody mezi EU a Japonskem. Jde o největší bilaterální obchodní smlouvu, kterou kdy Unie uzavřela. V uplynulém období Parlament podpořil i další obchodní dohody: s Kanadou a Singapurem.


Více možností vzdělávat se v zahraničí

Více příležitostí vyjet do zahraničí i podpora lidí, kteří jsou znevýhodněni. Parlament schválil nové priority a ztrojnásobení finančních prostředků pro program Erasmus+ pro příští rozpočtové období 2021-2027.


Volby do Evropského parlamentu proběhnou v Česku 24. až 25. května. Svým hlasem můžete ovlivnit budoucnost Evropy a složení Parlamentu, jehož rozhodnutí mají dopad na váš každodenní život. Více najdete zde.