Sdílet tuto stránku: 

Na nově zvolený Evropský parlament čeká jako jeden z prvních úkolů zvolit si svého předsedu. Jaký je postup volby, zjistíte z naší infografiky.

Jak se volí předseda EP 

Kandidáty na post předsedy mohou navrhnout politické skupiny nebo alespoň 38 poslanců. Předsedou se stane kandidát, který získá v tajném hlasování většinu odevzdaných hlasů.

Předseda Parlamentu zastupuje instituci navenek a řídí všechny činnosti Parlamentu. Na prvním plenárním zasedání zvolí poslanci také 14 místopředsedů, na které může předseda delegovat některé ze svých pravomocí.

Předseda je volen na dva a půl roku, přičemž může být do této funkce zvolen opakovaně.