Kdo je kdo v novém vedení Parlamentu 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Předsednictvo Parlamentu: seznamte se 

Poslanci zvolili předsedu Parlamentu a vybrali 14 místopředsedů - mezi nimi dva Čechy - a 5 kvestorů na ustavující schůzi začátkem července 2019. V této infografice se dozvíte, kdo je kdo.

Místopředsedové, kvestoři a předseda EP společně tvoří takzvané předsednictvo, které rozhoduje o vnitřních organizačních záležitostech Parlamentu. Místopředsedové také mohou zastupovat samotného předsedu v některých jeho úkolech: vést jednání pléna, reprezentovat Parlament v právních záležitostech nebo zahraničních vztazích.

Historicky poprvé jsou mezi místopředsedy hned dva Češi: Dita Charanzová za skupinu Renew Europe a Marcel Kolaja za skupinu zelených.

Kvestoři jsou zodpovědní za administrativní záležitosti spojené s prací poslanců. Vedení Parlamentu je voleno vždy na polovinu funkčního období EP a může se tak měnit na počátku a v polovině mandátu.