Finsko předsedá Radě: co očekávají finští poslanci? 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Finské předsednictví Rady EU: 1. července – 31. prosince 2019 

Prvního července převzalo Finsko rotující předsednictví Rady EU. Co si od něj slibují finští europoslanci zjistíte v tomto článku.

Kde by chtěli vidět Finové EU na konci letošního roku? Priority představí ve středu 17. července poslancům na plénu finský premiér Antti Rinne. Jeho projev můžete sledovat 17.7. v přímém přenosu od 10:00 na našem webu.


Finské předsednictví se nese ve znamení motta „udržitelná Evropa, udržitelná budoucnost“ Hledisko udržitelnosti bude tedy během následujících šesti měsíců klíčové. A není to jenom fráze: Finové se rozhodli, že nebudou rozdávat tradiční dárky, jako dělají jiné země během svých předsednictví. Namísto toho dají peníze na kompenzaci emisí z letů, které budou během předsednictví uskutečněny mezi Helsinkami a Bruselem. Na jednáních se nebude podávat balená voda, ale pravá finská z vodovodu


Program předsednictví se zaměřuje na čtyři hlavní priority: 
  • posílení společných hodnot a právního státu, 
  • konkurenceschopnější a sociálně inkluzivnější EU, 
  • posílení postavení EU jako globálního lídra v boji proti změně klimatu, 
  • komplexní ochrana bezpečnosti občanů. 

Poslanci chtějí opatření k ochraně klimatu


Sirpa Pietikäinen (lidovci)

Pietikäinen by byla ráda, kdybychom se při řešení nejvážnějších výzev více opírali o vědu a fakta. Při posuzování vlivu navrhované legislativy by se podle ní mělo vždy pamatovat na vědecké zhodnocení. Je přesvědčena, že pro řešení klimatických změn bude důležitá oběhová ekonomika a správné hospodaření se zdroji. „Potřebujeme jasný plán pro oběhovou ekonomiku včetně strategií pro textilní a stavební průmysl, politiku pro udržitelnou potravinářskou výrobu a jednotné sledování vývoje,“ říká poslankyně. Kromě toho si přeje, aby součástí finanční legislativy byly informace o environmentálních dopadech investic.


Eero Heinäluoma (sociální demokraté)

Heinäluoma klade důraz na společné evropské hodnoty: „Doufám, že během finského předsednictví se nám podaří vybudovat lidštějšímu Evropu a posílíme práva spotřebitelů a zaměstnanců. Od Finska očekávám, že bude prosazovat ambicióznější klimatická opatření a efektivnější arktickou spolupráci. Je klíčové dohodnout se na politikách v oblasti klimatu, energetiky a lesnictví a zvýšit investice do oběhového hospodářství. EU musí zůstat lídrem v oblasti klimatu.“


Elsi Katainen (Renew Europe)

Podle Katainena se Finsko musí soustředit na velké otázky, jakými jsou brexit, jednání o rozpočtu nebo klimatické změny: „Doufám a očekávám, že během jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu se Finsku podaří dosáhnout mezi členskými státy spravedlivý kompromis, který zajistí dostatečné financování zemědělství a politiky soudržnosti.“


Ville Niinistö (zelení)

Niinistö poznamenává, že finské předsednictví přichází v důležitém momentě, kdy se vytváří naše společná budoucnost. „Očekáváme, že Finsko bude tlačit na EU, aby přijala nezbytná rozhodnutí, aby globální oteplování udržela maximálně na 1,5 stupně Celsia. Potřebujeme země EU přesvědčit, aby se přidaly k myšlence uhlíkově neutrální Evropy do roku 2050, a musíme přijmout opatření pro ekologičtější hospodářství. Finsko by mělo zvýšit důležitost sociální odpovědnosti, lidských práv a právního státu v EU.“


Laura Huhtasaari (skupina Identita a demokracie)

Huhtasaari by chtěla, aby Finsko méně přispívalo do následujícího dlouhodobého rozpočtu. Je podle ní „načase zastavit v Evropě přerozdělování příjmů, například ve formě financování soudržnosti.“ „Finsko by se mělo snažit zastavit EU v tom, aby na východní země nebo Itálii tlačila svou migrační politiku, která je škodlivá pro jejich občany. Musíme chránit pracovní místa v našem průmyslu, hlavně proti Číně, která nerespektuje pravidla mezinárodního obchodu.“


Silvia Modig (levice)

Poslankyně Modig připomíná, že Evropa je roztříštěná, když jde o odpověď na velké výzvy, jako jsou klimatické změny, xenofobie, populismus, brexit nebo migrace. „Finsko musí být odvážné, aktivní a neustále všem připomínat společné cíle v oblasti klimatu. Musíme se dohodnout na zpřísnění cílů snižování emisí a nastavit cíle uhlíkové neutrality. Na klima nesmíme zapomenout, i když čelíme jiným problémům.“