Drony nad našimi hlavami: jak nastavit bezpečná pravidla 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Infografika: kliknutím zvětšíte 

První jednotná pravidla pro drony v EU mají zajistit bezpečnost, ochranu soukromí i životního prostředí a to jak v zájmu spotřebitelů, tak podniků.

Nastavit jasná a jednotná pravidla všude v Evropě pro bezpečný provoz bezpilotních dronů - to je hlavní cíl nových pravidel bezpečnosti leteckého provozu přijatých na plénu 12. června. Budou se týkat dronů všech velikostí.


Proč potřebujeme nová pravidla?


V současnosti už některé typy dronů unijním pravidlům podléhají. Konkrétně to jsou bezpilotní letadla vážící víc než 150 kilo. Na ně se vztahují Společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví. Drony lehčí než 150 kg jsou regulovány na národní úrovni. Nicméně fakt, že pravidla jsou v jednotlivých zemích různá, komplikuje jak bezpečnost provozu, tak obchodování.


Co může být na dronech nebezpečné? Při srážce s jiným letadlem mohou způsobit škodu nebo zranění. Mohou obtěžovat hlukem a také znečišťovat zplodinami. Drony s kamerami mohou narušovat soukromí a zaznamenávat osobní údaje bez souhlasu dotčených osob.


Chránit bezpečnost a soukromí


Nová pravidla se budou vztahovat na všechny součásti dronů (včetně motorů a dálkových ovladačů) a budou garancí, že provozovatelé i výrobci všude v EU respektují bezpečnost, soukromí, osobní údaje a životní prostředí.


Pravidla určují maximální výšku letu a vzdálenost od dalších objektů. Přístup na určitá místa jako například letiště, ambasády, věznice, atomové elektrárny a podobně bude zakázán nebo omezen. Má být zavedena povinnost registrovat drony, které mají při nárazu kinetickou energii přesahující 80 joulů, a budou dány podmínky minimalizující hluk a znečištění.

 

Detaily si můžete přečíst v tiskové zprávě z hlasování pléna.