Změny v pojištění vozidel: posílení ochrany obětí autonehod 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Děti, chodci, cyklisté a starší lidé patří mezi nejčastější oběti dopravních nehod ©AP images/European Union-EP 

Garance odškodnění obětí nehod, uznávání pojistné historie napříč EU a žádné povinné ručení na e-kola a zahradní traktůrky. Tak si Parlament představuje novelu směrnice o povinném ručení.

Přestože evropské silnice patří, co se týče nehodovosti, mezi nejbezpečnější na světě, v roce 2017 při nehodách v EU zemřelo 25 300 lidí a 135 000 utrpělo vážná zranění. Většinu poškozených tvořili ti nejzranitelnější: děti, chodci, cyklisté a starší lidé. Podle údajů české dopravní policie ve stejný rok na českých silnicích zemřelo 502 lidí a 2 339 lidí bylo těžce zraněno.


Zlepšit ochranu obětí nehod je právě jeden z hlavních důvod, proč se novelizuje směrnice o pojištění motorových vozidel. Parlament vypracoval své stanovisko, jehož zpravodajkou je česká poslankyně za liberály Dita Charanzová. Její zprávu přijalo plénum 13. února. Nová pravidla budou garantovat spravedlivé odškodnění poškozených, mají odradit od ježdění s nepojištěnými auty a zajistí rovné podmínky pojištěných ve všech členských zemích.

Poslanci zároveň pracují na zlepšení pravidel bezpečnosti provozu, aby autonehod v EU ubylo.


Garance pro oběti autonehod


Za současných pravidel se může stát, že když bude pojistitel v platební neschopnosti, dostane poškozený své odškodnění se zpožděním a nebo vůbec. Podle navrhované úpravy by však v podobných případech odpovědnost přešla na stát. Poslanci také navrhují, aby poškozený obdržel finanční kompenzaci nejpozději do šesti měsíců od nehody.


„Mám-li uvést přínosy pro běžné občany, pak je to určitě lepší ochrana před případnými riziky. V minulosti jsme byli svědky toho, že pojišťovny zkrachovaly a oběti zůstaly bez krytí a zodpovídaly za veškeré náklady. Garanční fond bude řešit i tyto situace, takže oba řidiči i potenciální oběti budou chráněny,“ popsala poslankyně Charanzová.


Všichni občané EU budou mít při cestách v rámci Unie stejnou minimální úroveň pojistného krytí. Návrh stanovuje jednotnou minimální úroveň ochrany v případě zranění a hmotné škody platnou pro celou EU. V současnosti se totiž v jednotlivých členských státech liší.

V případě újmy na zdraví mají mít oběti nárok na pojistné krytí v minimální výši 6 070 000 eur (zhruba více než 156 milionů korun) bez ohledu na počet poškozených, nebo každý poškozený minimálně na 1 220 000 eur (v přepočtu více než 30 milionů korun). Minimální částka krytí za majetkovou škodu by činila rovněž 1 220 000 eur. Členské státy si budou moci stanovit vyšší minimální částky pojistného krytí.

Záznamy řidiče platné v celé EU


Nová legislativa nutí pojišťovny, aby svým zákazníkům z jiné země EU zajistily stejné podmínky pojištění, jako mají místní spotřebitelé. Jinými slovy budou pojišťovny muset přihlížet k historii řidiče i z předchozích pojištění.

„Poprvé je zde zakotveno, že při přestěhování z jednoho členského státu do druhého se bude brát v potaz vaše řidičská historie při sjednávání pojištění. Budete mít tedy stejné podmínky při vyřizování jako občané daného státu. Nebude vás moci nikdo diskriminovat,“ vyzdvihuje zpravodajka návrhu Charanzová.


Kterých vozidel se nová směrnice týká?


Pravidla se mají týkat většiny motorových vozidel. Zpravodajka měla k původnímu návrhu Komise výhrady především co se týče výčtu vozidel, na něž by se nově vztahovalo povinné ručení. Proto mají být podle poslanců vyňaty elektrokola, segwaye a elektrické koloběžky, jelikož škody, které mohou způsobit, jsou v porovnání s automobily malé. Navíc pokud by se i na ně vztahovalo povinné ručení, mohlo by to lidi odradit od jejich používání.

Směrnice rovněž nemíří na motorsport, který je obecně ošetřen jinou legislativou.


Nejezdit bez povinného ručení


Nepojištěná auta jsou na evropských silnicích stále častějším problémem, který v důsledcích stojí miliony eur a zvyšuje pojistné. Návrh Parlamentu by umožnil zemím EU provádět systematické přeshraniční kontroly pojištění prostřednictvím technologií, jako je rozpoznávání poznávacích značek, a usnadnil by jim ukládání sankcí.


Další kroky


Parlament začne na základě zprávy schválené 13.2. vyjednávat s Radou o konečné podobě legislativy.

Výhledově bude muset Komise také zhodnotit dopad na legislativu - až bude implementována - ve vztahu k samořiditelným autům.