Sdílet tuto stránku: 

Články 

Ilustrace k tématu "síly globalizace" ©AP Images/European Union-EP        

Globalizace: pro některé démon pro jiné příležitost. Na jedné straně vytváří nové zisky, ale na druhé straně dokáže otevření trhů také narušit hospodářství. Evropská unie se dlouhodobě snaží její síly využít ve svůj prospěch a omezit negativní dopad díky spolupráci s ostatními zeměmi a nastavení společných pravidel. V úterý 16. května proberou poslanci diskusní dokument Evropské komise, jak využít potenciál globalizace. Při té příležitosti shrnujeme, co již navrhnul Parlament.

Jakou budoucnost chceme pro Evropu? Kliknutím na fotografii spustíte videorozhovory se zpravodaji třech zmiňovaných zpráv        

Je Evropská unie schopná vyrovnávat se s aktuálními výzvami, nebo je potřeba ji reformovat? Podle poslanců je nutné zavést změny, jejichž cílem je zvýšit akceschopnost Unie, obnovit důvěru občanů a posílit hospodářskou odolnost. Parlament přijal 16. února trojici usnesení, v nichž formuluje své návrhy.