Sdílet tuto stránku: 

Články 

Stanoviska Parlamentu 

Články 

Záběr poslance Markuse Ferbera        

Rozhodnutí Evropské komise, že by firma Apple měla doplatit Irsku až 13 miliard eur na daních, se pravděpodobně stane určitým milníkem. Komisařka Vestager dostala od pléna Parlamentu během debaty 14.9. plnou podporu svého přístupu. Podle Markuse Ferbera, jednoho z prominentních poslanců zabývajících se problematikou daní, musí státy EU pochopit, že lákat investory poskytnutím selektivních daňových režimů je nezákonné a proti pravidlům, která si paradoxně stanovily samotné členské země.

ilustrace k tématu daňové ráje ©AP Images/ European Union-EP        

Daňové režimy a politiky už dávno nejsou jen tématem pro specializované finančníky. Skandály s daňovými ráji a vyhýbáním se daním je vynesly do popředí veřejného zájmu. Svědčí o tom také průzkum Eurobarometr, v němž se 75% Evropanů vyslovilo pro více opatření EU v boji s daňovými podvody.

infografiku zobrazující daňové příjmy podle členských států a příslušné daňové sazby.        

Čtyři až pět bilionů korun je ekvivalent odhadované sumy, o kterou by byly státní rozpočty v EU každý rok bohatší, kdyby nadnárodní korporace řádně platily daně. Na plenárním zasedání se tento týden diskutovalo o opatřeních proti praktikám, které velké firmy často používají, aby se vyhnuly placení daní. Přečtěte si více o návrzích a prohlédněte si naši infografiku zobrazující daňové příjmy podle členských států a příslušné daňové sazby.

infografika o daniach v EÚ - slovensky        

Problematice daní se Parlament věnuje už delší dobu. Různé výbory vyšetřují nekalé daňové praktiky a poslanci se zasazují o větší transparentnost v odvodech daní. V souvislosti s finanční krizí se poslanci začali více zaměřovat na boj proti daňovým rájům. Nedávné skandály Lux Leaks a Panama Papers dodaly těmto snahám další impuls. Připravili jsme pro vás přehled toho, na čem v oblasti daňové transparentnosti Parlament aktuálně pracuje.

Firemní daňové úniky v EU        

Firemní daňové úniky představují 50-70 miliard eur za rok. Poslanci se 2. února zabývali plány Komise, jak nastavit zdanění právnických osob v EU spravedlivěji a efektivněji. Někdy jsou to totiž samotné členské státy, které lákají nadnárodní společnosti výhodnými daňovými režimy - jak odhalil skandlál Luxleaks. Parlament zřídil dva zvláštní vyšetřovací výbory a vyzval Komisi, aby podobným praktikám učinila zadost.

Videoreportáž o vystoupení profesora Stiglitze v Parlamentu        

Známý americký ekonom a nositel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz varoval poslance, že skandál Panama Papers, kdy prosákly informace o rozsáhlých daňových únicích, je jenom špičkou ledovce: „80% aktivit popsaných v Panama Papers se neodehrávalo v samotné Panamě; máme co dělat s celosvětovým problémem,“ řekl poslancům výboru vyšetřujícím tuto causu. Na parlamentní zprávě a doporučeních k dané problematice se podílí také český poslanec Petr Ježek.

Fotografie poslancov rečniacich v pléne        

Všechny členské státy by měly jednoznačně zasáhnout proti daňovým režimům, znělo v debatě v úterý 14. listopadu, kdy poslanci reagovali na daňový skandál Paradise Papers.

Články 

TAXE vote results_        
Tisková zpráva 

Tisková zpráva 

Parlament v dnes schváleném usnesení představil své podněty k zavedení spravedlivějšího systému odvodu daní v rámci celé Evropské unii. Poslanci naléhají na členské státy EU, aby se shodly na povinném vykazování finančních údajů nadnárodními společnostmi pro každou zemi zvlášť, společném konsolidovaném základu daně, společných definicích daňových podmínek a větší transparentnosti a odpovědnosti s ohledem na jejich - dosud tajná – vnitrostátní "rozhodnutí" o firemních daních.

Články 

A general view of Deutsche Bank's annual shareholder meeting in Frankfurt/Main, Germany, on May 21, 2015        
Tisková zpráva 

Tisková zpráva 

Velké podniky a společnosti kótované na burze by měly zveřejňovat informace o dosažených ziscích, daních z příjmů a získaných veřejných dotací v jednotlivých zemích. Ve svých pozměňovacích návrzích k navrhovaným pravidlům, jejichž cílem je zvýšit transparentnost a posílit dlouhodobé zapojení akcionářů, tak dnes uvedli poslanci EP. Požadují rovněž, aby akcionáři mohli hlasovat alespoň co tři roky o firemní politice odměňování vedení podniků.

Money Laundry        
Tisková zpráva 

Tisková zpráva 

Jména skutečných vlastníků podniků budou muset být uváděna v centrálních registrech členských států EU, které budou přístupné vnitrostátním orgánům i veřejnosti s “oprávněnými zájmy”, například investigativním novinářům. Vyplývá to z dohody s Radou, kterou ve středu schválil Parlament. Cílem nové směrnice je pomoci v boji proti praní špinavých peněz, daňovým trestným činům a financování terorismu. Parlament schválil také nová pravidla umožňující jednodušší vystopování finančních transakcí.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker čelil předsedům politických skupin v rozpravě o odhaleních případů vyhýbání se placení daní ze strany nadnárodních společností, známých jako "Lux leaks".        
Tisková zpráva 

Tisková zpráva 

Předseda Komise Jean-Claude Juncker se osobně zúčastnil mimořádné rozpravy Parlamentu o boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem, která se konala v reakci na nedávná odhalení tajných dohod, na jejichž základě využívaly nadnárodní společnosti v Lucembursku preferenční daňové podmínky.

Alain Lamassoure během rozhovoru        

Evropská komise nedávno zahájila v členských zemích EU sérii šetření ve věci rozhodnutí o daních, které mohly potenciálně přinášet výhody nadnárodním společnostem. Evropský parlament poté zřídil svůj vlastní zvláštní výbor pro tato údajně zvýhodňující rozhodnutí o daních. Předseda výboru, francouzský lidovec Alain Lamassoure nám řekl, co od činnosti výboru očekává.

Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi byl zamítnut velkou většinou poslanců        
Tisková zpráva 

Tisková zpráva 

Evropský parlament dnes zamítnul návrh na vyslovení nedůvěry Evropské komisi vedené Jean-Claudem Junckerem. Proti návrhu hlasovalo 461 poslanců, 101 hlasovalo pro a 88 se zdrželo hlasování. Návrh byl podán 76 poslanci skupiny EFDD a nezařazených poslanců v návaznosti na plenární rozpravu s Jean-Claudem Junckerem k tzv. "Lux leaks" z 12. listopadu. Rozprava o návrhu proběhla v pondělí 24. listopadu,