Předseda Zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí Alain Lamassoure: fiskální válka mezi členskými státy je nepřijatelná 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Alain Lamassoure je předsedou Zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí. 

Evropská komise nedávno zahájila v členských zemích EU sérii šetření ve věci rozhodnutí o daních, které mohly potenciálně přinášet výhody nadnárodním společnostem. Evropský parlament poté zřídil svůj vlastní zvláštní výbor pro tato údajně zvýhodňující rozhodnutí o daních. Předseda výboru, francouzský lidovec Alain Lamassoure nám řekl, co od činnosti výboru očekává.

Jak byste jednoduše vysvětlil rozdíl mezi daňovým rozhodnutím, daňovým únikem a daňovým podvodem?

 

Daňová rozhodnutí (tax rulings) se týkají zdanění určité situace, ve které se nachází jeden konkrétní podnik nebo jedna konkrétní osoba. Je to zcela legální postup a nabízí každému daňovému poplatníkovi právní jistotu a transparentnost.


Daňové podvody znamenají záměrné obcházení pravidel za účelem vyhnutí se placení daní. Pak je tu ještě daňová optimalizace, která je na rozdíl od daňového podvodu legální, ale lze ji považovat za protiprávní, pokud se jedná o zneužití práva (tj. pokud dojde k použití legálních mechanismů k vyhnutí se placení daní). Ale v praxi je to pro daňové úřady stále těžké dokázat.


A konečně, daňové úniky mohou zahrnovat obojí, optimalizaci i podvody. Záleží na tom, jestli subjekt ve snaze vyhnout se daním použil legální nebo nelegální kroky. Pro daňové úřady je úniky těžké dokázat a vyžaduje to mravenčí práci.

 

Mnozí lidé si myslí, že nadnárodním společnostem se daří vyhýbat se daním, zatímco oni sami jsou nuceni si kvůli škrtům ve veřejných financích stále více utahovat opasky. Co se s tím dá dělat?


Daňová soutěž může být zdravá, pokud přispívá k udržení dynamické ekonomiky, zejména tím, že zvyšuje konkurenceschopnost podniků. V konečném důsledku může každý evropský občan profitovat z lepšího zboží za nižší cenu.  


Tato soutěž je ale škodlivá, když rozdmýchává fiskální válku mezi členskými zeměmi EU a vede k roztříštěnosti jednotného trhu a rozkladu Unie. To by bylo nepřijatelné.

 

Je na Parlamentu, aby předložil návrhy, které podpoří transparentnost a spravedlnost. Brzy začneme pracovat na příslušných konkrétních návrzích.

 

Co můžeme od parlamentního výboru realisticky očekávat vzhledem k tomu, že veškeré změny daňových pravidel budou muset být jednomyslně schváleny všemi 28 členskými státy?

 

Výbor má jen krátký mandát (6 měsíců, pozn.red.) a má povinnost přijít s výsledky.


V těchto šesti měsících budeme muset předložit návrhy na to, jak se vypořádat s praktikami, které narušují daňový základ, jak posílit administrativní spolupráci mezi daňovými úřady a jak pracovat na ambicióznějších dohodách o zvýšení transparentnosti v těch částech světa, kde stále vládne netransparentnost a lhostejnost.

1 bilion eur  ; Podle odhadů Evropské komise přijdou rozpočty EU kvůli daňovým únikům a vyhýbání se daním každoročně až o 1 bilion eur.

Sdílet tento výrok: