Sdílet tuto stránku: 

Výsledky hlasování – zpráva výboru TAXE  

Parlament v dnes schváleném usnesení představil své podněty k zavedení spravedlivějšího systému odvodu daní v rámci celé Evropské unii. Poslanci naléhají na členské státy EU, aby se shodly na povinném vykazování finančních údajů nadnárodními společnostmi pro každou zemi zvlášť, společném konsolidovaném základu daně, společných definicích daňových podmínek a větší transparentnosti a odpovědnosti s ohledem na jejich - dosud tajná – vnitrostátní "rozhodnutí" o firemních daních.

Návrh usnesení, na kterém spolupracovali zpravodajové Elisa Ferreira (S&D, PT) a Michael Theurer (ALDE, DE) byl přijat poměrem hlasů 508 (pro) : 108 (proti) : 85 (zdrželo se hlasování). Poslanci jsou přesvědčeni, že by nadnárodní společnosti měly daně odvádět v té zemi, kde vytvářejí hodnotu. Dnešní daňová soutěž je podle nich škodlivá - pobízí agresivní daňové plánování a daňové úniky a nepodléhá jakémukoliv schválenému rámci. Nejenže způsobuje ztráty na veřejných příjmech - podle poslanců je také nespravedlivé, aby velké podniky neplatily téměř žádné daně, zatímco ty malé a střední, stejně jako občané, je musí platit v plné výši.

 

Vykazování pro každou zemi zvlášť, Společný konsolidovaný základ daně


Parlament doporučuje, aby nadnárodní firmy musely své finanční údaje vykazovat pro každou zemi zvlášť. Tyto údaje by měly zahrnovat zisky, odvedené daně a přijaté dotace. Poslanci také prosazují zavedení jasné definice „ekonomické podstaty“ a dalších faktorů, které jsou při zdaňování právnických osob rozhodující.


Je rovněž nutné shodnout se na tom, co je povoleno, pokud jde o rozhodnutí států o daních pro firmy a pokročilých “cenových dohodách” (ocenění transakce v rámci jedné firmy). Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout a skoncovat s preferenčními režimy, nesrovnalostmi mezi jednotlivými vnitrostátními daňovými systémy a také většinou problémů, které vedou k narušení daňové základny na evropské úrovni, je zavedení závazného konsolidovaného daňového základu v rámci celé EU (CCCTB). Tento systém by měl podle poslanců být zaveden co nejdříve.

 

Transparentnost

 

Poslanci vybízejí členské státy EU, aby systematicky sdílely své národní daňové systémy a další informace o daních, které mají dopad na ostatní členské státy. Trvají na tom, aby Evropská komise tyto informace získávala rovněž, aby tak mohla plně plnit svou roli dozorce hospodářské soutěže, jako to dělala v případě Starbucks a Fiatu.


Lepší ochrana pro oznamovatele

 Oznamovatelé, kteří odhalováním informací přispívají veřejnému zájmu, by měli být lépe chráněni, uvádí návrh a dodává, že o odhalení „Luxleaks“ se zasloužili investigativní novináři, na základě informací poskytnutých bývalým zaměstnancem "Velké čtyřky", Antoinem Deltourem, který nyní čelí soudnímu stíhání v Lucembursku.


Postup: Nelegislativní usnesení

Na této věci pracují: 
Report of the special committee on tax rulings and other measures...