Firemní daně: Komise obhajovala své plány na spravedlivější systém odvodu daní 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Měly by členské státy zrušit výhodné daňové režimy? ©AP Images/ European Union-EP  

Firemní daňové úniky představují 50-70 miliard eur za rok. Poslanci se 2. února zabývali plány Komise, jak nastavit zdanění právnických osob v EU spravedlivěji a efektivněji. Někdy jsou to totiž samotné členské státy, které lákají nadnárodní společnosti výhodnými daňovými režimy - jak odhalil skandlál Luxleaks. Parlament zřídil dva zvláštní vyšetřovací výbory a vyzval Komisi, aby podobným praktikám učinila zadost.

Záznam z debaty poslanců o návrzích Komise


Akční plán Komise pro zdanění právnických osob je postaven na dvou pilířích: zavést společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (anglická zkratka CCCTB) a zároveň zajistit, aby společnosti platili daně v těch zemích, kde vytvářejí své zisky.

První zmíněné opatření by členské státy vedlo k tomu, aby se dohodly na kategoriích zdanitelných příjmů společností. Neznamenalo by to tedy daňovou harmonizaci, ale zajistilo větší transparentnost.

28. ledna představila Komise první konkrétní opatření vyplývající z akčního plánu.

Parlament chce vidět výsledky


Zpráva připravená Ludˇkem Niedermayerem, českým poslancem z poslaneckého klubu Evropské lidové strany, společně s britskou poslankyní za skupinu socialistů a demokratů Anneliese Dodds vyzývá Komisi, aby členským státům uložila povinnost vzájemně se informovat při přijímání opatření snižujících daňové sazby pro korporace.

Poslanci také chtějí zajistit ochranu informátorů, kteří pomáhají odhalovat skandály jako Luxleaks. Zároveň by si přáli, aby firmy musely zveřejňovat informace o daních odváděných v jednotlivých evropských zemích.


Nejnovější návrhy Komise si vysloužily pochvalu klíčových poslanců. Francouz Alain Lamassoure ze skupiny Evropské lidové strany například komentoval daňové podmínky Googlu ve Spojeném království jako absurdní. Podle jeho názoru je tento případ tou nejlepší ilustrací, proč potřebujeme jednotný evropský režim pro zdanění globalizovaného podnikání.

Kdo nastaví nejnižší daně

Členské státy si ve snaze dosáhnout vyrovnaných rozpočtů začaly utahovat opasky a méně utrácet. Zároveň některé z nich poskytly velkým nadnárodním firmám výhodné daňové podmínky, aby je přilákaly a hlavně udržely na svém území. Kdyby totiž tyto firmy přesunuly svou činnost jinam, odstěhovaly by se s nimi i daňové odvody a příjmy pro státní kasy.

V roce 2015 zřídil Evropský parlament dva zvláštní výbory k prošetření výše popsaných praktik.

V říjnu 2015 vydala Komise stanovisko, že zvláštní daňové režimy nabízené Lucemburskem firmě Fiat a Nizozemskem firmě Starbucks jsou nezákonnou formou státní podpory. Odhaduje se, že zmíněné firmy si tak každá přišla na 20-30 milionů eur.


Portugalská socialistická poslankyně Elisa Ferreira, spoluautorka zprávy zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí, výrok Komise přivítala ale s varováním, že "tyto dva případy prokázaly, že se státy zcela běžně snaží přilákat firmy a jejich zisky tím, že si vzájemně daňově konkurují."


Její slova potvrzuje i lednové rozhodnutí Evropské komise ve věci režimu přezdívaného " Only in Belgium", který se vztahoval na 35 nadnárodních korporací působících v Belgii. Komise jí nařídila, že musí dodanit celkem 700 milionů eur jinak by se též jednalo o protiprávní státní podporu.

První zprávu zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí (TAXE) přijali poslanci v listopadu. Formulovali v ní požadavky na spravedlivější systém odvodu daní v rámci EU a naléhali, aby se členské státy shodly na povinném vykazování finančních údajů nadnárodními společnostmi pro každou zemi zvlášť. Parlament také zřídil následníka výboru TAXE, který převezme štafetu minimálně do června 2016.


Kontakty:

Ron KORVER

COMM - PRESS

Telephone number(+32) 2 28 44659 (BXL)

Telephone number(+33) 3 881 74903 (STR)

Mobile number(+32) 498 98 35 88

E-mail address ronnie.korver@europarl.europa.eu

E-mail address econ-press@europarl.europa.eu

Twitter@EP_Economics