Boj proti daňovým podvodům: Tři ze čtyř Evropanů chce od EU víc 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

©AP Images/ European Union-EP  

Daňové režimy a politiky už dávno nejsou jen tématem pro specializované finančníky. Skandály s daňovými ráji a vyhýbáním se daním je vynesly do popředí veřejného zájmu. Svědčí o tom také průzkum Eurobarometr, v němž se 75% Evropanů vyslovilo pro více opatření EU v boji s daňovými podvody.

Parlament se za spravedlivé daňové režimy zasazoval už dávno před vypuknutím skandálů Lux Leaks a Panama Papers. Od vypuknutí finanční a hospodářské krize volali poslanci po větší transparentnosti a ukončení neférových daňových praktik. Tuto práci reflektuje našě top téma, kde najdete všechny související informace.


„Tři čtvrtiny Evropanů očekávají, že EU bude dělat víc v boji proti daňovým podvodům, takže je nutné, aby naše odpověď byla účinná. Evropský parlament tento boj vede tím, že přijímá ambiciózní a konkrétní návrhy ke zvýšení daňové transparentnosti a proti daňovým únikům. Taky se zasazujeme o to, aby členské státy zavedly automatickou výměnu informací o daňových rozhodnutích a aby bylo veřejně přístupné, kolik nadnárodní korporace odvádějí na daních v jednotlivých zemích. K tomu se přidává jednotná definice daňových rájů a silné a jasné sankce za porušování pravidel. Jsme odhodláni tlačit na členské státy, aby posílily své daňové politiky, vyplnily stávající mezery a zlepšily koordinaci jak na evropské tak mezinádorní úrovni. Považuji to za základní odpovědnosti vůči občanům EU,“ komentoval Roberto Gualtieri, předseda hospodářského výboru a italský sociální demokrat současné kroky EU a očekávání Evropanů.


V oblasti boje proti daňovým podvodům očekává 77% respondentů v Česku, že by EU měla zasahovat víc než doposud a pro 13% není nutná změna.


Vyšetřovací výbory Parlamentu


V reakci na skandál Lux Leaks ustavili poslanci postupně dva vyšetřovací výbory (TAXE 1 a TAXE 2). Ve výsledné zprávě z jejich práce, kterou přijalo v červenci plénum, Parlament vyzývá k vytvoření veřejného rejstříku skutečných vlastníků společností v EU, včetně harmonizovaných norem přístupu k informacím o skutečném vlastnictví, jenž by byl přístupný daňovým orgánům. Parlament požaduje také černou listinu daňových rájů a zákaz zneužívání daňových režimů pro příjmy z patentů k účelům vyhýbání se daňovým povinnostem.


Na podzim zahájí svou práci výbor, který v reakci na skandál Panama Papers prošetří postup Komise a členských států při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky. Poslanci po letní pauze také zahájí práci na návrhu pravidel veřejné daňové transparentnosti pro nadnárodní společnosti.


Tento speciální průzkum Eurobarometru Evropského parlamentu byl prováděn ve 28 členských státech Evropské unie ve dnech 9. až 18. dubna 2016 na reprezentativním výběru 27 969 respondentů


Celkové výsledky průzkumu v grafickém zobrazení naleznete zde.