Spravedlivější zdanění nadnárodních společností: poslanci chtějí, aby platily daně tam, kde vytváří zisk 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Evropský parlament chce reformovat zdanění v EU ©AP Images/European Union-EP 

Korporace využívají díry v daňových právních předpisech a převádí zisky do zemí EU s nižšími sazbami daně. Nová legislativa by tuto praxi zastavila.

Poslanci ve čtvrtek 15. března doporučili zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob (z angličtiny zkratka CCCTB). Jedná se o dva návrhy legislativy, které mají zabránit nadnárodním společnostem v tom, aby přesouvaly zisky do zemí EU s nižšími sazbami daně, i když tam své zisky reálně nevytváří.


Fiskální soutěž v EU


Evropská komise nedávno poukázala na to, že například Belgie, Kypr, Maďarsko, Irsko, Lucembursko, Malta a Nizozemsko poskytují velkým korporacím agresivní daňové plánování a tím zhoršují daňové příjmy ostatních zemí EU.


Zpravodaj pro CCCTB, francouzský poslanec z frakce lidovců Alain Lamassoure přivítal tento krok Komise. Zavedení společného konsolidovaného základu daně by dle něj „vyústilo v to, že agresivní daňové plánování, které uměle přitahuje daňové příjmy určitým zemím EU na úkor ostatních, nebude pro státy již zajímavé“.


„Lídři v členských státech a v EU začínají chápat, že současný systém je zastaralý, poškozuje občany i malé podniky. Budeme i nadále vyvíjet tlak, "dodává nizozemský sociální demokrat Paul Tang, který formuluje parlamentní stanovisko k návrhu společného základu daně z příjmů právnických osob.

Jak by fungoval sjednocený daňový základ CCCTB?

Podle návrhu poslanců by se nejdříve sjednotil daňový základ a následně by se zisk nadnárodních korporací rozpočítal do všech států, kde působí. Směrodatné by přitom byly aktivity firem posuzované například podle továren, počtu zaměstnanců nebo obratu.

Pro ilustraci: Nadnárodní společnost A má pobočky ve třech členských státech: a1, a2, a3. V roce 2017 tyto dceřiné společnosti měly následující zisky a ztráty:

Dceřiná společnost

Zisk/ ztráta

 

 

a1

50

Výpočet CCTB

 

a2

150

Výpočet CCTB

 

a3

-100

Výpočet CCTB

 

Čistý zisk / ztráta

100

Výpočet CCTB

Rozděleno mezi členské státy podle vzorce  • Zisky a ztráty by se vypočítávaly podle jednotných evropských pravidel, která má zavést legislativa o společném základu daně z příjmů právnických osob (CCTB). V současné době má každá země EU vlastní pravidla vypočítávání,
  • nadnárodní společnost bude moci v souladu s CCCTB konsolidovat zisky svých dceřiných společností a odečíst ztráty; společnost bude moci vykazovat svůj čistý zisk v jednom členském státě,
  • čistý konsolidovaný zisk se poté rozdělí podle zvláštního vzorce mezi členské státy, kde působí dceřiné společnosti,
  • státům bude přidělen podíl na zisku v závislosti na tom, kolik produkce, zaměstnanců a obratu má daná nadnárodní společnost na jejich území,
  • Každá země nakonec zdaní svůj podíl na zisku podle vnitrostátní sazby daně právnických osob

 

Zohlednit digitální aktivity


Parlament rovněž dospěl k názoru, že vzorec pro rozdělování čistých zisků mezi členské státy by měl brát v úvahu digitální aktivity podniků v jednotlivých zemích. Jedná se o počet uživatelů, digitální smlouvy a množství údajů, které tyto společnosti od uživatelů sbírají.


Uživatelská data jsou velmi výnosná, protože inzerentům umožňují lépe cílit reklamu.


„Co nejdříve potřebujeme digitální daň. Náš výzkum naznačuje, že ztráty na daních jenom od Googlu a Facebooku činí 5,1 miliard eur za poslední tři roky. Je čas změnit pravidla hry tak, aby byla spravedlivá,“ prohlásil poslanec Tang.


Evropská komise navrhuje, aby země EU nejprve přijaly společný základ daně z příjmů právnických osob (CCTB) a poté CCCTB - Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob.


Spravedlivé daně, priorita Parlamentu


Opatření zabraňující daňovým únikům a vyhýbání se daním jsou pro poslance dlouhodobě prioritou. Dne 1.března 2018 Parlament zřídil zvláštní výbor pro vyšetřování finanční kriminality a daňové úniky, jehož členy jsou čeští poslanci Luděk Niedermayer a Petr Ježek. Nedávno EP rovněž podpořil automatickou výměnu informací mezi daňovými správami zemí EU o daňových výhodách pro podniky.


Při přijímání daňové legislativy EU má Parlament poradní funkci. Legislativa je přijímána členskými státy v Radě, obvykle jednomyslně.