Digitální daň: Parlament podpořil zdanění technologických firem v EU 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Poslanci podpořili nástroje pro zdanění digitální firem ©AP images/European Union-EP 

Poslanci podpořili zavedení digitální daně. Jde o první nástroj svého druhu, jak zajistit zdanění velkých digitálních společností v zemích, odkud jim plynou příjmy.

EU by podle poslanců měla zavést společný systém danění digitálních služeb. Ve čtvrtek 13. prosince hlasovalo plénum o dvou návrzích, které k tomu vyzývají. Tato legislativa by umožnila členským státům zdanit příjmy takzvaných technologických obrů, ačkoliv dané giganty nemají v dané zemi fyzickou pobočku.

Současná korporátní daňová pravidla nestačí na nové obchodní modely, které přinesl rozmach globální digitální ekonomiky. Digitální podniky využívají toho, že v zemi, kde působí, nemusí být fyzicky přítomné a mají tendenci platit pouze zlomek daní vybíraných od právnických osob.

Dosažení spravedlivých daní

Jelikož jde ze své podstaty o celosvětový problém, Evropská komise se snaží najít mezinárodní řešení v rámci OECD. Avšak než bude nalezena takto široká shoda, Parlament chce zřídit společný systém zdanění digitálních služeb (takzvanou DST - digital services tax).


První z návrhů míří na velké digitální firmy, které celosvětově generují zisk zprostředkováváním služeb. Typicky se jedná o vyhledávače, sociální sítě nebo online tržiště.

Zpravodaj tohoto návrhu, nizozemský socialistický poslanec Paul Tang kritizuje unijní ministry financí za to, že na svém zasedání 4. prosince nepodpořili zavedení DST. Místo toho podle něj představili okleštěný návrh, který by nevstoupil v platnost před rokem 2021.

„Odložení takto zásadního rozhodnutí je nespravedlivé vůči poctivým plátcům daní a zároveň poškozuje celou evropskou ekonomiku,“ míní poslanec Tang.

„Chceme zajistit, aby nadnárodní digitální firmy jako Google, Facebook a Amazon odváděly férové daně, stejně jako je tomu u běžných občanů a malých firem. Snažili jsme se zvýšit rozsah i výši digitální daně a za spravedlivé daně v Evropě budeme bojovat dál,“ prohlásil Tang.


Druhý návrh zavádí parametry, podle nichž by úřady mohly určit, že určitá společnost má na území státu zdanitelnou „digitální přítomnost“. Ta by mohla vycházet z množství poskytovaných digitálních služeb (roční zisky vyšší než sedm milionů eur), z počtu uživatelů (více než sto tisíc v daném státě) či z počtu obchodních smluv na digitální služby (více než tři tisíce).

Podle zpravodaje tohoto návrhu, polského konzervativního poslance Dariuzse Rosatiho je „nejvyšší čas jednat“. EU by měla určovat trend v této problematice a zároveň pokračovat v jednání na úrovni OECD, dodal Rosati.


Stínovým zpravodajem obou návrhů je v hospodářském výboru i český liberální poslanec Petr Ježek.

Další kroky

Debata na plénu o balíčku digitální daně proběhla ve středu 12. prosince, hlasovalo se následující den. Parlament následně bude mít konzultační roli u rozhodnutí, které jednomyslně přijme Rada.