EU potřebuje finanční policii proti daňovým podvodům a praní špinavých peněz, doporučuje Parlament 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Parlament vyzývá EU, aby zřídila evropskou finanční zpravodajskou jednotku a „hlídacího psa“ proti praní špinavých peněz. Plénum přijalo doporučení výboru proti finanční kriminalitě.

Podle závěrečné zprávy výboru TAX3 potřebuje EU zřídit v rámci Europolu evropskou finanční policii s vlastními vyšetřovacími pravomocemi k provádění přeshraničního vyšetřování daňových a finančních trestných činů.


Autory zprávy byli český poslanec za lidovce Luděk Niedermayer a dánský sociální demokrat Jeppe Kofod.


Spousta mezer a slepých míst


Současná úroveň koordinace boje proti praní špinavých peněz a vyhýbání se daňovým povinnostem není podle výboru dostatečná. Poslanci proto vyzývají k vytvoření unijního orgánu, který by pátral po praní špinavých peněz v EU a sledoval financování terorismu.

110 miliard eur: na tak vysokou částku se odhadují roční výnosy z praní špinavých peněz v EU v různých formách. Odpovídá to jednomu procentu HDP všech členských států Unie dohromady.

Zpráva zvláštního výboru přichází poté, co byla Evropa v posledních letech otřesena skandály týkajícími se praní špinavých peněz, do nichž byly zapojeny evropské banky. Parlament také reagoval na četná odhalení investigativních novinářů o daňových únicích, jako jsou Lux Leaks a Panama Papers, kvůli kterým zřídil předchozí zvláštní výbory TAXE a PANA, jejichž práce je uzavřena. TAX3 reagoval na nová odhalení zejména v oblasti praní peněz.

Proč potřebuje Unie finanční zpravodajskou jednotku? Poslanec Luděk Niedermayer to vysvětluje tím, že případy praní špinavých peněz mají vždy mezinárodní rozměr. „Kvůli nedostatečné spolupráci a koordinaci mezi orgány uvnitř členských států a mezi nimi se nepodařilo těmto případům zabránit, nebyly včas řešeny nebo řádně vyšetřovány. Často není jasné, kdo by se měl v této práci ujmout vedení. Potřebujeme zajistit koordinovaná opatření napříč EU.“

„Máme spoustu mezer a slepých míst jak v legislativě, tak v kontrole,“ dodává Jeppe Kofod jakožto spoluzpravodaj. „Tyto nedostatky jsme zdokumentovali, a předkládáme pro ně řešení."


EU na prodej?


Zpráva také kritizuje, že 18 členských států provozuje určitou formu tzv. „zlatých víz“, které lze považovat za systémy zadních vrátek do Evropy pro bohaté zahraniční zločince.

Odhaduje se, že v posledních deseti bylo poskytnuto více než 100 000 víz a 6 000 pasů zejména ruským občanům a občanům ze zemí pod ruským vlivem výměnou za finanční investice v EU.

Systémy umožňující získat občanství nebo povolení k pobytu výměnou za investice zpravidla zahrnují daňové zvýhodnění příjemců. Poskytují také přístup do unijního prostoru volného pohybu, který lze zneužít k praní peněz a vyhýbání se daňovým povinnostem.

Šokující závěry - systémový problém s praním peněz


Jednoroční vyšetřovací mandát parlamentního daňového výboru skončil začátkem března a podle poslance Kofoda „smutným závěrem je, že Evropa má systémový problém s praním špinavých peněz, daňovými úniky a vyhýbáním se daňovým povinnostem,“. „Úspěšně jsme vytvořili nejbohatší a nejatraktivnější světový trh s volným pohybem kapitálu a služeb. Stále však chybí účinná spolupráce v oblasti přeshraničního dohledu, vyšetřování a vymáhání práva.“


Luděk Niedermayer považuje za nejvíce šokující zjištění jak množství praných peněz, tak zapojení bank a také přístup některých členských států k provádění právních předpisů EU.

„Dalším takovým šokujícím zjištěním je, že ministři financí na zasedáních rady ECOFIN silně odporují potřebným změnám, ačkoliv mají velmi silné opodstatnění a přinesly by prospěch evropské společnosti,“ dodává poslanec Niedermayer. „Mám na mysli hlavně konečný režim DPH (založený na zdanění v místě původu, pozn.red)., společný základ daně z příjmu právnických osob a další iniciativy, které členské státy v Radě zablokovaly nebo zamítly, jako je digitální zdanění.“


Parlament zprávu výboru schválil na plenárce ve Štrasburku 26. března.

Předsedou zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky byl český europoslanec za liberály Petr Ježek.