Sociální a zdravotní péče: Evropané chtějí aktivnější EU 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Polovina Evropanů považuje aktivity EU v oblasti sociální a zdravotní péče za nedostatečné - ©AP Images/ European Union 2017 - EP 

Boj proti nezaměstnanosti, zlepšení zdravotnictví a sociálního zabezpečení: Evropský parlament usiluje o zlepšení kvality života v EU.

Průzkum evropského veřejného mínění Eurobarometr v dubnu 2017 ukázal, že 78 % Evropanů by si přálo, aby EU dělala více než doposud v boji proti nezaměstnanosti. 63 % respondentů má za to, že činnost EU v této oblasti je nedostačující, ačkoliv počet těchto kritiků klesl meziročně o šest procentních bodů.

Co se týká zdravotního a sociálního zabezpečení, přálo by si více opatření ze strany EU 70 % respondentů, což je o sedm procentních bodů víc než v loňském roce. Skoro polovina (49%) považuje současnou aktivitu EU v této oblasti za nedostatečnou.

O deset procentních bodů, na 65%, se zvýšila podpora pro více opatření EU ve prospěch rovnocenného zacházení s muži a ženami. V Česku meziročně vzrostla dokonce o 15 % na současných 52%.

Rozdíly mezi společenskými třídami vnímá jako důležité 84 % respondentů; v Čechách nejméně z celoevropského srovnání: 66%. Za pět let budou podle 64% Evropanů ještě důležitější než dnes, V Česku se tak vyjádřilo 56 % oslovených.

EU se snaží stimulovat růst a zaměstnanost

Ve strategii Evropa 2020 si Evropská unie stanovila za cíl, aby se úroveň zaměstnanosti Evropanů ve věku 20 - 64 let zvýšila na 75 %. EU proto například vede portál EURES obsahující nabídky pracovních míst z celé Evropy. Uplatnění lidí na trhu práce může být také posíleno prostřednictvím programů financovaných z Evropského sociálního fondu.


Evropská iniciativa v oblasti zaměstnanosti mladých lidí se zase zaměřuje na mladé, kteří nestudují nebo nejsou na učňáku a jsou nezaměstnaní. Také byl nedávno spuštěn evropský sbor solidarity, který mladým lidem umožní působit jako dobrovolník v rámci projektu ve prospěch místní komunity doma i jinde v EU.

Parlament rovněž podpořil vytvoření platformy pro boj proti nehlášené práci a pracuje na legislativě proti sociálnímu dumpingu.

V dubnu 2017 předložila Evropská komise opatření v rámci evropského pilíře sociálních práv. Jejich cílem je vytvoření efektivního trhu práce a dobrého systému sociálního zabezpečení. Parlament zdůrazňuje, že sociální práva mají být rozšířena na všechny formy zaměstnání včetně poskytovatelů služeb a zboží pro on-line platformy a podobně.

Aktuálně se v Parlamentu připravuje stanovisko ke kontroverzní směrnici o vysílání pracovníků, poslanci pracují na pravidlech pro lepší koordinaci systémů sociálního zabezpečení v Evropské unii a dále na opatření k posílení práv rodičů a opatrovníků.